HORTUS ARTIS 2022: Cyklus komorných koncertov v záhrade Domu Albrechtovcov

Občianske združenie ALBRECHT FORUM, o.z. pripravilo aj v tomto lete pre priaznivcov klasickej hudby v plenéri cyklus 8 komorných koncertov. Uskutočnia sa každú nedeľu od 10. 7. do 4. 9. 2022 (okrem 7. 8. 2022) v záhrade Domu Albrechtovcov na Kapitulskej 1 v Bratislave vždy o 18.00.

Cyklus nadväzuje na minuloročné podujatie, ktorému sa podarilo pritiahnuť v lete 2021 do priestoru bratislavskej staromestskej záhrady stovky návštevníkov. Aj tento rok sa nám predstavia špecializované zoskupenia a ensemble (Cappella Mariana, Solamente naturali, Estampie), ktoré uvedú diela veľmi konkrétneho regiónu, štýlu či tematického zamerania, ďalej komorné súbory, ktoré vznikli za účelom uvedenia osobitého repertoáru (Mucha Quartet + hostia, Trio Akhmetova – Ubukata – Fančovič) aj tvorivé spolupráce sólistov, ktorých uvidíme spolu na pódiu po prvý raz (Simona Šaturová & Martin Krajčo či Collegium Wartberg & Štefan Bučko).

HORTUS ARTIS je cyklom, v popredí ktorého je tvorba a interpretácia v službách tvorby. Teší nás, že uvedieme vrcholné diela franko-flámskej a talianskej polyfónie (Josquin Desprez, Nicolas Gombert, Clemens non Papa, Giovanni Pierluigi da Palestrina a ď.) kľúčové skladby sláčikovej oktetovej literatúry (Mendelssohn, Enescu), podmanivú lyriku Schubertových piesní vo verzii pre soprán a rano-romantickú gitaru, zriedkavo hranú baletnú hudbu Ludwiga van Beethovena v kvartetovej podobe, vášnivé gitarové kvintetá Luigiho Boccheriniho a Castelnuova-Tedesca. Vrátime sa aj do obdobia zrodu a rýchleho rozkvetu husľovej barokovej hudby (Bertali, Biber), na chvíľu navštívime i svet stredovekej kresťanskej, sefardskej (i mongolskej) hudby očami dnešných muzikantov – skvele improvizujúcich inštrumentalistov. Festival „navštívia“ aj diela u nás takmer neznámych Adolfa Buscha, Pierra Duboisa či Ernsta Rottersa, Ani toto leto nebudú chýbať premiéry skomponované pre Hortus artis 2022 – diela Mareka PiačekaJozefa Kolkoviča.

Kompletný program festivalu s účinkujúcimi umelcami môžete nájsť na našej webstránke www.albrechtforum.com/podujatia/

Všetky koncerty sa uskutočnia v záhrade Domu Albrechtovcov, v prípade nepriaznivého počasia v kapacitne limitovaných priestoroch obnovovaného Domu Albrechtovcov.

Vstupenky (10€, 7€, 5€) sú dostupné v predpredaji na www.albrechtforum.com/podujatia/ a v sieti Ticketportal. Do predpredaja je umiestnených 60% z kapacity záhrady, ďalších 40% bude k dispozícii (v prípade pekného počasia) vždy hodinu pred koncertom na mieste konania. Majitelia vstupenky z predpredaja majú v prípade nepriaznivého počasia garantované miesto v kapacitne limitovanom interiéri domu.

Celý výnos zo vstupného bude použitý na pokrytie nákladov spojených s podujatím a pokračujúcou rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky – Domu Albrechtovcov.

Cyklus koncertov HORTUS ARTIS 2021 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a uskutočňuje sa aj vďaka finančnej pomoci Bratislavského samosprávneho kraja, Nadácie mesta Bratislavy, Hudobného fondu, SOZA – Sociálneho a kultúrneho fondu, Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko a Talianskeho kultúrneho inštitútu. Na realizácii sa opäť podieľa rad dobrovoľníkov.

Veríme, že si návštevníci cyklu užijú leto s peknou komornou hudbou.
Všetkým podporovateľom a zúčastneným zo srdca ďakujeme.

Zdroj: ALBRECHT FORUM, o.z.