Hip Hop Kemp 2011: VIP lístky sú vypredané!

Každý rok roste zájem o VIP vstupenky, což potvrzuje i letošní 10. ročník. Dùvodù je hned nìkolik. VIP vstupenky zahrnují kvalitnìjší zázemí stanového mìstečka včetnì sprch s teplou vodou a nonstop servisem, splachovacích záchodù s nonstop servisem, VIP tribunu, společnou VIP backstage s interprety nebo například samostatný vstup, vlastní bar a další bonusy, které jsou pro návštìvníky velice lákavé.

Další neménì dùležitou výhodou je omezená kapacita VIP vstupenek, která zajišťuje dostatečné pohodlí VIP návštìvníkù ve stanovém mìstečku, u VIP baru či u vyhrazených vstupù.

A právì tato omezená kapacita čítající 1500ks vstupenek byla letos vyčerpána již v předprodeji, přičemž se pořadatelé rozhodli ponechat 100ks lístkù k prodeji na místì, které budou dostupné za cenu 2400,- Kč.

HipHop Kemp

Zdroj: HHK
Publikoval: Redakcia GREGI.NET