Hip Hop Kemp 2011: Spúšťa predpredaj VIP lístkov!

Jak jsme slíbili tak plníme. Je první listopadový den a my spouštíme prodej VIP lístkù na jedenáctý ročník Hip Hop Kempu. Uvìdomujeme si, že prostor, který jsme byli donuceni vybrat na posledním ročníku, nebyl nejvhodnìjší. Stejnì tak jsme si vìdomi, že abychom zajistili dostatečnou kvalitu, bude potřeba snížit kapacitu VIP prostoru.

Proto se bude na příštím ročníku VIP stanové mìstečko přesouvat opìt na své staré místo, které navíc bude výraznì komfortnìjší díky stavbì autodromu, který ve FESTIVALPARKu letos vznikl. Jeho asfaltové cesty zajistí, že i při nepřízni počasí se nikdo nebude brodit v bahnì a jasnì vyznačí hlavní vstup do stanového mìstečka.

Cena VIP doplatku bude do konce roku činit 1200,- Kč, za které budeme letos schopni zajistit opravdu luxusní komfort.

VIP vstupenka bude obsahovat následující výhody:
• VIP kemp, který bude na stejném místì jako v roce 2010 (žádné další poplatky za stanování, sprchy a podobnì).
• Kvalitní osvìtlení kempu.
•  Kemp bude hlídán vìtším množstvím security.
• Kemp bude mít pevné toalety se splachováním, součástí toalet budou i umyvadla s tekoucí vodou a zrcadla. To vše s nonstop servisem.
• Kemp bude mít pevné sprchy s teplou vodou a s nonstop servisem. Součástí sprch budou samozřejmì umyvadla s tekoucí vodou a zrcadla.
• Přístup na VIP tribunu přímo naproti hlavní stage.
• Samostatné odbavení a samostatný vstup do areálu bez front.
• Přístup do VIP zóny hned vedle hlavního pódia s VIP barem a stanem
• Možnost zaparkovat auto v blízkosti kempu (parkovné se platí samostatnì).

To samozřejmì není všechno, postupnì budeme přidávat další vychytávky a novinky. Jak konkrétnì bude vypadat VIP prostor, vám brzy představíme pomocí 3D modelu, který znázorní stanové mìstečko i VIP prostor v backstagi. Takže se určitì máte na co tìšit.

Vstupenky jsou k dostání exkluzivnì v předprodejní síti Eventim (www.eventim.cz) a kamenných obchodech Queens.

Zdroj: HHK
Publikoval: Redakcia GREGI.NET