HardTechno Provincie – Říše Mrtvých: Rozhovor Greg Notill!

Vyslechli jsme Greg Notill, který vystoupí 23.9.2011 v clubu Favál v Brnì. HardTechno Provincie je nyní mezinárodním jménem.


Ahoj, jak se máš a co je u tebe nového ?
Mám se velmi dobře a Ty ? : – )…. Fajn, připravuji nové vìci na zbytek roku 2011 a na následující rok 2012, které budou vydány na labelech jako je Gnot Recordings, Jason’s Mask, Combat Skill 21 a mnoha dalších… Za poslední rok jsem vytvořil kolem 50 trackù a tento rok jich zkusím udìlat mnohem více. Jsem prostì milovník muziky a preferuji umìlecký zpùsob života.V České republice jsi už hrál na Summer Session, jak sis užil dav českých partypeople ?
Beru to jako opravdový kompliment. Lidé z České republiky jsou prostì “fucking crazy“ a to je hlavní dùvod proč miluju hraní ve vaší nádherné zemi.

Tìšíš se na návrat do České republiky ? Už jsi slyšel o párty Hardtechno provincie?
Jak už jsem řekl v předchozí otázce, opravdu se nemùžu dočkat. Tato noc bude super! Jsem si 100% jistý… HardTechno Provincie je nyní mezinárodním jménem. Jsem přesvìdčený, že 99 % evropských hardtechno posluchačù o tom ví.

Jak to vypadá ve Francii s hardtechnem ? Jsou tam nìjaké rozdíly ? Jako jediného dobrého francouzkého hardtechno DJe znám jen tebe.
Hartechno scéna byla zde dříve velmi malá, ale tuhle dobu mnohem více promoterù zkouší nejaké to dobré hardtechno udržovat… ovlivnit tím Francouze je však velmi tìžké a opravdu nevím proč…

Mùžeš nám zhruba v 5 vìtách popsat svùj bìžný den ?
Práce, práce a práce s hudbou… Nemùžu žít jediný bez poslechu elektronické hudby. Beat je jako moje druhé srdce !!! Hudba je moje očistná metoda a je to jediný zpùsob jak vyjádřit svoje pocity. Když se zrovna nevìnuji hudbì, tak rád sportuji (kolo, tenis)… čtu mnoho knih o filozofii a psychologii… Toto je už ale moje skrytá část a víc o tom nebudu říkat.

Kdybys mìl jedno přání, ktéré by posloužilo ve tvùj prospìch, jaké by to bylo?
Zmìnit se k lepšímu bìhem svého celého života… Chci se stále zdokonalovat, co nejdéle to pùjde.

Je nìco, co by jsi vzkázal fanouškùm ?
Všichni navidìnou na HTP, na jednom z nejtvrdsích setù, co kdy budu hrát !!!!!! Udržujte hardtechno při živote !!!!!!!!

Hardtechno Provincie

Zdroj: HTP
Publikoval: Redakcia GREGI.NET