HardTechno Provincie – Říše Mrtvých: DaY Mar, Salva Trucha!

DaY Mar (Holandsko)

Byla objevena bookingovou agenturou Masters of Hardcore (nyní Most Wanted DJ Agency). Od této chvíle začala kariéra DaY-Mar rychle stoupat a od jejího prvního velkého vystoupení na Thialf Stadium (Holandsko, rok 2005) před více než 15 000 lidmy se prodalo tisíce hardcorových desek a CD po celém svìtì. Tahle žena se svým osobitým pojetím začala patřit k elitì hardcore umìlcù.

O nìkolik let pozdìji, po mnoha vydaných trackù a vystoupení na hardcore scénì, DaY-Mar vpadne do scény hardtechna také s vlastními skladbami a dokonce i s novým albem. Dalším velkým zlomem je léto 2010, kdy vstupuje pod Abstract, což je jedna z nejvìtších bookingových agentur a labelù na hardtechno scénì.

Rok 2010 je také spojován s mnoha projekty. DaY-Mar vyniká jak na hardtechno, tak i na hardcore scénì. Za zmínku stojí i nìkolik vystoupení na akcích jako je Nature One nebo Syndicate a dalších nìkolika parties po celé Evropì.

Její současná produkce a vystoupení se dostala do podvìdomí mnoha lidí po celém svìtì. A to není tak zdaleka vše. Základní rysy jako je gotický vzhled, vynikající mixování a produkce se smìsí výrazných vokálù, zvukù v podobì rozbíjení sklenic, atmosférického rytmu a dominantního kopáku pobízí publikum jak sama říká „od vzteku k slzám a naopak“.

Pokud nemáš rád hardtechno nebo hardcore, tak ona tì to naučí milovat a prožiješ život jak nikdy předtím!

Více informací o DaY-Mar na stránkách www.dj-daymar.nl

Salva Trucha (Holandsko)

Salva Trucha se narodil v okolí Assenu (Holandsko). Vztah k hudbì mìl již od dìtství, v roce 2004 ho na internetu ovlivnil set DJe Amoka a rozhodl se navštívit první Amokovo vystoupení v Holandsku, což by se dalo považovat za takový velký zlom, neboť od tohoto dne začal Salva šetřit na svoji vlastní DJskou výbavu, což mu trvalo témìř rok.

V roce 2006 přistoupil na nabídku Sparka Tabernera a stal se členem Reconstruction Bookings. V současné dobì produkuje vlastní tracky a hraje v prestižních klubech jak v Holandsku, tak i zahraničí.

Takže pozor na tohoto „zlého“ chlapce, který si říká SalvaTrucha : – )
salva-trucha–djax-it-up–effenaar–eindhoven

Hardtechno Provincie

Zdroj: HTP
Publikoval: Redakcia GREGI.NET