Filmový Kabinet Deťom na Febiofeste bude mať prednášku o rozprávke Mimi a Líza.

Medzinárodný festival filmových klubov FEBIOFEST ani tento rok nezabudol na svojho najmenšieho diváka. V rámci úspešnej a obľúbenej sekcie Filmový kabinet deťom pripravil pre školákov v Bratislave aj v regiónoch interaktívnu prednášku o animovanom filme, spojenú s premietaním šiestich častí dobrodružstiev dvoch dievčatiek – Mimi a Lízy.

Mimi a Líza, ktoré spája nielen priateľstvo, ale aj chuť spoznávať svet tej druhej, preskúmajú spolu s deťmi magickú krajinu fantázie so všetkými jej zákutiami. Svet nevidiacich a tých, ktorí vidia. Aký dôležitý je pre deti kamarát, aké úžasné je vnímať pocity druhého a aká obohacujúca môže byť rozdielnosť. Posolstvo, ktoré rozpoznajú v príbehoch nielen malí diváci, ale aj dospelí.

main__sk

Asociácia slovenských filmových klubov pripravila počas tohto ročníka MFFK Febiofest štyri organizované projekcie pre deti zo základných škôl, otvorené aj pre verejnosť, na ktorých predstaví malým divákom 6 príbehov obľúbenej dvojice Mimi a Líza. Dobrodružstvá dvoch malých dievčat si deti nielen pozrú, ale  dozvedia sa tiež, ako sa jednotlivé časti pripravovali a čo všetko tvorba animovaného príbehu zahŕňa. Lektorkou workshopu bude Martina Mlichová z ASFK, ktorá si prizvala režisérku a animátorky rozprávok: Katarínu Kerekešovú, Mária Oľhovú a Zuzanu Polonskú.

Premietame v termínoch: 23.3. o 9.00 v Kine Lumière na Špitálskej ulici. A Mimi a Líza vyrazia aj do regiónov: 1.4. do Artkina Metro Trenčín, 5.4. do kina Úsmev v Košiciach, 6.4. do kina Iskra v Kežmarku a 14.4. do kina Hviezda v Trnave.

Po minuloročnej spolupráci pripravila ASFK opäť aj špeciálnu projekciu pre ľudí s mentálnym postihom z Domova sociálnych služieb, ktorá sa bude konať v stredu 23.marca. „Klienti a klientky Domova sociálnych služieb Javorinská sú dospelí ľudia s mentálnym znevýhodnením. Títo ľudia sú často na okraji našej spoločnosti. Návštevou filmového festivalu Febiofest majú možnosť napojiť sa na aktuálne kultúrne dianie a priamo zažiť festival, ktorý poznajú z masovokomunikačných prostriedkov. Návštevou projekcie Mimi a Líza spojenú s interaktívnou prednáškou majú možnosť blízkym ľahko pochopiteľným spôsobom – formou rozprávkového príbehu – vidieť cestu priateľstva človeka s postihnutím a bez postihnutia. , hovorí Zuzka Homolová, sociálna terapeutka.

Všetky projekcie zo sekcie Filmový kabinet deťom sú zadarmo.

Zdroj: Febiofest