Filmová a televízna fakulta VŠMU oslavuje 30. výročie aj výstavou kameramanských fotografií.

Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení oslavuje tento rok tridsiate výročie svojho vzniku. Jednou z aktivít, ktoré pripomínajú tri dekády jej vývoja, bude fotografická výstava Ateliéru kameramanskej tvorby v Stredoeurópskom dome fotografie, ktorú môžu záujemcovia a záujemkyne navštíviť od 3. júla do 2. augusta 2020.

Výstava s názvom Katedra kamery VŠMU predstavuje fotografickú tvorbu poslucháčov – práce, ktoré vznikli na pôde ateliéru za uplynulých 15 rokov. Ateliér patrí medzi najstaršie na fakulte, založený bol popredným slovenským kameramanom Stanislavom Szomolánymi v roku 1990, kedy Filmová a televízna fakulta vznikla. Tvorba fotografických kompozícií je prirodzenou súčasťou viacerých tvorivých predmetov a výuky adeptov kameramanskej profesie. Vystavené práce predstavujú predovšetkým dokumentárnu a reportážnu tvorbu, fotografický portrét, kompozície zátiší, experiment, dobové techniky a reklamnú tvorbu aktuálnych študentov i absolventov ateliéru.

Mnohí z vystavujúcich autorov a autoriek sú v súčasnosti už laureátmi významných kameramanských, ale aj fotografických ocenení doma i v zahraničí. Patria medzi nich napríklad Martin Kollár, Juraj Chlpík, Juraj Mravec, Timotej Križka, Lukáš Teren či Denisa Buranová. Kurátorom výstavy je Štefan Komorný, kameraman, fotograf a jeden z pedagógov ateliéru.

Prvú súhrnnú a prierezovú výstavu Ateliéru kameramanskej tvorby Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení vystavuje Stredoeurópsky dom fotografie na Prepoštskej ulici 4 v Bratislave.

Informácie o výstave nájdete na webstránke Stredoeurópskeho domu fotografie: www.sedf.sk
Informácie o Ateliéri kameramanskej tvorby nájdete na webstránke Filmovej a televíznej fakulty VŠMU: ftf.vsmu.sk/ateliery-a-katedry/atelier-kameramanskej-tvorby/

Zdroj: TS