Filmári sa pri nakrúcaní filmu STAND UP držali „zeleného desatora“.

Film STAND UP sa ako prvý slovenský film snaží o „zelené nakrúcanie“. Filmári sa držali „desatora“, teda desiatich jednoduchých pravidiel, ktoré si na začiatku zadefinovali, a to tak vo fáze príprav, produkcie ako aj na placi. Šetrnosť a podpora udržateľnosti sa týkala separovaného odpadu, energií, používania papiera, recyklovania kostýmov a rekvizít a v rámci dopravy uprednostňovali bicykle, MHD a vlaky. Takzvaný „green shooting“ sa stáva v európskej kinematografii už rozšíreným prístupom, no u nás je ešte len novinkou. Nakrúcanie prebehlo v máji a júni 2019, premiéra tejto road movie o stand up komikoch s Ondrejom Kovaľom v hlavnej úlohe je naplánovaná na budúci rok.

Samotná téma udržateľnosti a šetrnosti k prírode ma už dlhšie zaujíma a snažím sa podľa toho nastaviť si fungovanie v osobnom živote. K myšlienke pokúsiť sa zapracovať aspoň niekoľko zelených úprav aj do mojej práce vo filme ma inšpirovala aj aktivita a prednášky organizované našou novo-otvorenou Slovenskou filmovou agentúrou vrámci projektu, ktorého je agentúra aktívnym členom, projektom Green Screen,” povedala producentka Katarína Krnáčová zo spoločnosti Silverart. Ako ďalej povedala, zaujalo ju, koľko európskych krajín už túto tému aktívne rieši a zároveň si uvedomila, že aj na Slovensku už existuje niekoľko veľmi dobrých aktivít a organizácií, ktorých hlavným cieľom je zodpovednosť k prírode a udržateľnosť. „Málokto si totiž uvedomuje, koľko také priemerné nakrúcanie dokáže vyprodukovať odpadu, alebo koľko zdrojov sa na ňom minie, častokrát aj zbytočne. Filmové nakrúcanie je veľmi náročné po všetkých stránkach – energiou, časom aj financiami – a málokto považuje za dôležité myslieť pritom ešte aj na šetrnosť. No ja verím tomu, že netreba veľa, a postupnými krokmi dokážeme škodlivé následky zredukovať, len treba túto diskusiu otvoriť a správne komunikovať,“ dodala.

Všetkým členom štábu vrátane účinkujúcich bolo odkomunikované „zelené desatoro“.

1/ Jedna fľaša na vodu – Na začiatku nakrúcania dostane každý svoju fľašu na vodu na celé nakrúcanie , do ktorej si bude sám/sama čapovať vodu.

2/ Redukujeme a separujeme – Využívame prenosné separovaná koše na plast, papier a zmiešaný odpad. Redukujeme malé balenia potravín a používame väčšie, znovu-použiteľné nádoby.

3/ Keep Cup – Prineste si vlastný keep cup, prenosný pohár na kávu a ušetríme množstvo nerecyklovateľného odpadu. Kávu, mlieko a cukor samozrejme dodáme.

4/ Papier – Netlačíme scenáre, plány nakrúcania ani denné dispozície. Kto vyslovene potrebuje k svojej práci tlačenú verziu, prosíme, požiadajte o to.

5/ Príbor – Obedujeme v reštauráciách, z porcelánu a s kovovým príborom. Iba v nutných prípadoch používame jednorázový riad z kompostovateľných materiálov.

6/ Fajčenie – Fajčenie na placi iba na vyhradenom mieste.

7/ Car Pooling – Zvozy z jednotlivých miest s viacerými ľuďmi v jednom aute.

8/ Doprava – Na dlhšie trate a odvozy jedného človeka využívame predovšetkým vlakovú dopravu, v rámci mesta MHD, bicykel alebo peši.

9/ Kostýmy a rekvizity – Využívame z predošlých nakrúcaní alebo z druhej ruky. Najmä pri menších postavách využívame ich vlastné kostýmy.

10/ Energia – Na nakrúcaní dosvecujeme málo a v prípade potreby využívame lokálne elektrické pripojenie, nepoužívame veľké vysoko energetické lampy, ani agregátor na naftu.

Ako povedala producentka, na začiatku sa o nastavenom prístupe v štábe rozprávali, ďalej to už bolo na každom, čo je viac či menej schopný/á dodržiavať. „Aj doma separujem. Je to dobrý nápad separovať aj na nakrúcaní, ale treba tomu prispôsobiť možnosti jednotlivých filmovacích dní a členov štábu. Samozrejme by bolo super, keby vznikla aj nejaká finančná podpora, ktorá by možno aj ostatné produkcie motivovala k podobnému zmýšľaniu, keďže byť green nie je vždy lacné,“ povedala vedúca produkcie Lýdia Drahošová. „Keďže aj ja doma separujem všetko, čo sa dá – sklo, plasty, papier a kompost – tak som bol rád, že konečne som na výrobe, z ktorej si nemusím nosiť prázdne pet fľaše a papierové obaly až pred svoj dom do smetiakov. A vodu som si nosil vo fľaške a čapoval z kohútiku, kde sa dalo, tak ako aj na každej inej výrobe,“ povedal o svojich skúsenostiach mikrofonista Ján Hinšt.

Slovenský režisér dlhodobo žijúci v USA Juraj Bohuš prináša príbeh Miša, ktorý má svoj životný sen – stať sa úspešným stand-up komikom. Cesta k jeho naplneniu mu však prinesie výzvy, na ktoré nebol vopred pripravený. Hlavné postavy stvárnia Ondrej Kovaľ a Zuzana Norisová, vo vedľajších postavách uvidíme aj Szidi Tobias, Adyho Hajdu či Elenu Podzámsku. Vo filme sa objavia aj populárni standupisti: Mišo Szatmary, Tomáš Hudák, Matej Adámy, Simona Salátová, Jakub Gulík  alebo aj Ján Gordulič. Za kamerou stál  Juraj Chlpík.  

Mišo sa rozhodne opustiť stabilné denné zamestnanie, aby si mohol splniť svoj sen – stať sa prvým profesionálnym stand-up komikom na Slovensku. Jeho plány mu naruší neohlásená návšteva netere z USA. Spoločne sú nútení vybrať sa na jeho prvé turné po slovenských mestách, počas ktorého postupne obaja zisťujú, že cesta im prináša výzvy, na ktoré neboli vopred pripravení.  

Film vzniká v producentskej spoločnosti Silverart, tento nízkorozpočtový projekt bol podporený Audiovizuálnym fondom v rámci výzvy minimal.

Zdroj: TS