Festivalové mesto na Cinda open air!

Druhý ročník letního open airu Cinda probìhne za necelý mìsíc. Organizátoři už nyní pečlivì připravují zázemí pro návštìvníky festivalu, aby si festival užili v maximálním pohodlí. Festivalové mìstečko nabídne nìkolik desítek krytých stanù, dostatek stánkù s občerstvením a chybìt nebude ani speciální program v podobì hairstylingu, tetování, focení a další vychytávky.


Festivalové mìsto na Cinda open airu o ploše 8 800m2 nabídne nìkolik desítek stanù, v nichž budou moci návštìvníci trávit čas nejen tancem, ale i rùznorodými zábavními aktivitami. V případì nepříznivého počasí se tak partypeople nemusí bát, že by byli ochuzeni o jakoukoliv část programu. Kromì vybavených stanù bude na Císařské louce postaveno pìt zastřešených hudebních scén o celkové rozloze 700 m2.V celém areálu bude k dispozici dostatek stánkù s občerstvením. Celkem čtyři stany a dalších sedm barù nabídnou návštìvníkùm široký sortiment pití a jídla. Kromì tradičních nealkoholických a alkoholických nápojù se zde profesionální barmani z populárního pražského klubu Zlatý strom postarají o přípravu speciálních alko a nealko koktejlù.Cinda Mapa
pre zväčšenie mapy kliknite na obrázok


Zkrátka nepřijdou ani milovníci tabákových výrobkù, pro které bude připraven show room Special Grower. Kromì hudebního programu a stánkù s občerstvením se o návštìvníky postarají hair stylistky a krásné do pùl tìla pomalované hostesky. Extravagantní vlasové kreace a tetování od mistra svého oboru Petra Šulce ze salonu www.colorshock.cz pak budete moci zaznamenat přímo na místì – fotka se stane zároveň příjemnou vzpomínkou na letní party na Císařské louce.Samozřejmostí jsou také stolní fotbálky, stánek s party doplňky a mnoho dalších atrakcí, které budou sloužit k plné spokojenosti všech návštìvníkù Cinda open airu. https://www.cindaopenair.cz/

cinda
cinda


Zdroj: Cinda Open Air 2012
Publikoval: Redakcia GREGI.NET