FESTIVAL ZMIERENIA 9.-11.9.2022

Festival zmierenia 2022 v sebe bude spájať dva medzinárodné pamätné dni – 1.9. Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva a 9.9. Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Vynasnažíme sa v ňom priniesť divákom a účastníkom široký záber, týkajúci sa tejto témy – od historických a kultúrno antropologických prednášok až po koncerty prezentujúce hudbu týchto menšín v kontexte svetovej world music.

Bratislava a Petržalka vždy stáli na križovatkách ciest a osudov. Dejiny, ktoré prechádzali ulicami nášho mesta, často ukazovali tú najkrutejšiu a najtragickejšiu tvár. Aj vo svetle najnovších udalostí sa opäť ukazuje, aká dôležitá je tolerancia a solidarita. 

Festival otvoríme v piatok 9.9. v Dome kultúry Zrkadlový háj prednáškou a diskusiou Rómovia v premenách času, za účasti etnografky a historičky Zuzany Kumanovej a rómistu a kultúrneho antropológaRastislava Pivoňa. Festival bude pokračovať v sobotu 10.9. V Dome kultúry Lúky pred- náškami o dejináchŽidovskej Bratislavy Židovská Bratislava – kroky dejinami mesta s odborníčkami na túto tému, Katarínou Hradskou a Vierou Kamenickou. Program bude v sobotu vrcholiť koncer- tom skupiny Pressburger KlezmerBand, na začiatku ktorého prebehne tanečný workshop s Lindou Luptákovou.

A záverečný deň festivalu prinesie ďalšiu lahôdku, veľký koncert v Dome kultúry Zrkadlový háj Rómovia v premenách hudby. Júlia Kozáková s projektom Manuša, KBS Trio klaviristu Klaudiusa Kováča, MegaJazz s gypsy jazzom 30. a 40.rokov, a Šalefuky jazzmana Mila Suchomela v 12-čle- nnej zostave s hosťami. Na tento výnimočný projekt, ako aj na celý festival, vás všetkých srdečne pozývame.

Festival je realizovaný s finančnou podporou Fondu napodporu kultúry národnostných menšín.

Program:

9.9. Piatok | 18:00 | DK Zrkadlový háj | vstup voľný
RÓMOVIA V PREMENÁCH ČASU – prednáška
Mgr. Rastislav Pivoň – rómista a kultúrny antropológ Mgr. ZuzanaKumanová, PhD., etnografka a historička

10.9. Sobota | 17:00 | DK LÚKY | vstup voľný
ŽIDOVSKÁ BRATISLAVA – KROKY DEJINAMI MESTA – prednáška
PhDr. Katarína Hradská, PhD. – historička a publicistka Viera Kamenická – spisovateľka a fotografka

10.9. Sobota | 19:00 | DK LÚKY | vstupné 5 €
Pressburger Klezmer Band – koncert a tanečný workshop s Lindou Luptákovou

11.9. Nedeľa | 18:00 | DK Zrkadlový háj | vstupné 10 €
RÓMOVIA V PREMENÁCH HUDBY
MegaJazz, Júlia Kozáková s projektom MANUŠA, KBS Trio Klaudiusa Kováča, ŠALEFUKY a hostia

Zdroj: TS