Festival VJ Classic – jedinečné spojenie klasiky s vizualizáciami už o týždeň.

Už o týždeň si môžete vychutnať jedinečné spojenie koncertu klasickej hudby s autorskými vizualizáciami na veľkorozmernom plátne v čarovnej Moyzesovej sieni v štýle viedenskej secesie a v koncertnej sieni Dvorana VŠMU s výnimočnou akustikou.

Po minuloročnom debutovom úspechu festivalu VJ Classic sa aj teraz môžete tešiť na originálnu dramaturgiu v podaní špičkových interpretov a vizualizácií vytvorených na mieru
každej skladby.

Tsintsadzeho skladby na gruzínske ľudové motívy, Wiliamsov slávny Schindlerov zoznam, ruskú melodiku Rachmaninovho Elegického tria, Kapustinov jazzový valčík a argentínske tangá legendárneho Piazzollu zažijete v atmosférickom prítmí koncertných siení pri obrazoch originálnych vizualizácií, tematicky vytvorených na jednotlivé kompozície.

Jeden z najuznávanejších českých violončelistov Petr Nouzovský, temperamentný virtuóz balkánskeho pôvodu, akordeonista Ján Brtka, hviezda mladej generácie slovenských huslistov Juraj Tomka a slovenský klavírny virtuóz pôsobiaci v Dánsku Filip Štrauch sa na pódium postavia po boku jedinečného zjavu slovenských živých vizualizácií rumunského pôvodu, Chaosdroid.

Streda, 19.6.2013 o 19.00, Moyzesova sieň, Vajanského nábrežie 12, Bratislava
Štvrtok, 20.6.2013 o 20.00, Dvorana VŠMU, Zochova 1, Bratislava

Chaosdroid, live visuals, Rumusnko/Slovensko
Petr Nouzovský, violončelo, Česká republika
Ján Brtka, akordeón, Srbsko
Juraj Tomka, husle, Slovensko
Filip Štrauch, klavír, Slovensko

Zdroj: VJ Classic