Festival svetla a videomappingu odštartuje už utorok!

Kdo se chce rozptýlit a zažít nìco jedinečného, mìl by ve dnech od 27. 9. do 1. 10. 2011 zamířit do Olomouce na Festival svìtla a videomappingu VZÁŘÍ. Netradiční festival, který nabídne tři soutìžní videomappingové projekce na historické budovy, poprvé představuje fotografie projekcí jednotlivých soutìžních týmù.

Tři soutìžící, se třemi rùznými videomappingovými příbìhy připravenými přímo na míru historickým klenotùm olomouckého centra, odhalili na fotografiích část ze svých chystaných představení. Návštìvníci festivalu tak mají možnost poprvé okusit nový smìr vizuálního umìní, jež brzy uvidí v celé své velkoleposti na vlastní oči. Zároveň se soutìžní týmy pomocí nových fotografií snaží upoutat pozornost právì na svùj projekt. Jednu z hlavních cen o nejlepší videomappingovou projekci udìlí totiž diváci prostřednictvím svých hlasù. Jen na nich tak bude záležet, zda se vítìzi stanou polští Loomo, maďarští erInnovations či domácí tým Skákala.

Již příští týden v úterý se olomoucké Horní námìstí prozáří unikátními svìtelnými instalacemi. Nenechte si ujít první koncert festivalu a slavnostní rozsvícení námìstí v úterý 27. 9. ve 20 hod. Následovat bude první nesoutìžní videomapping – promítání na budovy.

Ukázky videomappingu: český tým maďarský tým polský tým

Polsko

Polsko

Polsko

Na své si na festivalu VZÁŘÍ přijdou nejen milovníci moderních technologií spojených se svìtlem a nadšenci zajímavých efektù. Pro všechny návštìvníky je připraven bohatý doprovodný program v podobì workshopù, výstavy, divadelního představení a soutìží. Na odbornou konferenci Svìtlo pro naše mìsta vystoupí svìtoznámý designér Roger Narboni. Pozadu nezùstane ani hudební program. Vystoupení DJs, nabitý program klubové scény i velké koncerty před každou soutìžní projekcí slibují skvìlé zážitky také pro hudební fanoušky.
Festival Septembeam je kulturní událostí podzimu, kterou si nemùžete nechat ujít!

Festival svìtla a videomappingu se koná v Olomouci od 27. září do 1. října 2011. Na internetových stránkách www.vzari.cz naleznete podrobný program festivalu včetnì všech doprovodných akcí. Přidejte se k fanouškùm festivalu na Facebooku.

Zdroj: ARTnative
Publikoval: Redakcia GREGI.NET