Festival stredovekého života: 6. – 7. august 2011!

Spanilé dámy, urodzení páni, trubadúri, prostá bedač, ale aj udatní rytieri bojujúci o srdcia vznešených dám. Títo všetci prídu 6. augusta a 7. augusta 2011 na veľký hrad v Malých Karpatoch, aby zažili čarovnú vôňu stredoveku na najväčšej novinke tohtoročnej sezóny – Festivale stredovekého života.

Festival stredovekého života nie je len podujatie dokumentujúce osudy ľudí a minulosť Európy. Predovšetkým sú to dva dni akcie, zábavy a poučenia. Bojové vystúpenia, veľkolepé bitky aj komorné šermiarsko-divadelné predstavenia, turnaj a súboje na meče i salvy z pušiek sa budú striedať s tanečnými a hudobnými vystúpeniami. Návštevníci sa tiež zoznámia s historickými tábormi, vybavením, remeslami a kuchyňou, v ktorej sa varia dobové jedlá podľa zachovaných receptov. Čerešničkou na tejto „festivalovej“ torte bude večerná ohňová UV show.

Festival stredovekého života má za cieľ priblížiť širokej verejnosti život našich predkov. Časovo kladie dôraz na obdobie stredoveku (prierez desiatimi storočiami) a priestorovo sa zameriava na územie celej Európy. Návštevník bude mať možnosť empiricky spoznať zbrane a zbroj z tohto obdobia, každodenný život a kultúru, na vlastné oči vidieť bojové techniky ako v scénickej, tak i v turnajovej (reálnej) podobe. K ďalším sprievodným podujatiam budú patriť hudobno-divadelné vystúpenia, možnosť vyskúšať si streľbu zo stredovekej strelnej zbrane – dlhý luk tzv. longbow, či pozorovať reálny šerm v rámci turnaja.

Prínos Festivalu stredovekého života spočíva v komplexnom priblížení histórie našich predkov širokej verejnosti. Navyše sa jedná o prijateľnú formu nenúteného zábavno-vzdelávacieho spoznávania dejín. Nenechajte si teda ujsť festival oslavujúci a prezentujúci život našich predkov, ich zvyky a tradície ako aj bojové umenie starej Európy.

Toto podujatie pre Vás pripravili skupina historického šermu Kompánia trnavských žoldnierov a Slovenské národné múzeum – Múzeum Červený Kameň.

[ Program festivalu v PDF ]

 

FSZ

Zdroj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET