Festival Pohoda 2015 ukončila ekumenická bohoslužba!

Daniel Pastirčák, Anka Polcková, Juraj Jordan Doval a ich hostia hovorili o zmysle utrpenia, slobodnej vôli či solidarite s trpiacimi.

Dôvodom výberu témy Jóbovho utrpenia bolo 600. výročie upálenia Jána Husa ako aj aktuálna situácia ľudí utekajúcich z vojnou zmietaných krajín. Súčasťou bohoslužby boli hudobné vsuvky a krátke divadlo“ Šachová partia medzi Satanom a Bohom“.

ekumenicka

 

Špeciálnym hosťom bol Karel Schwarzenberg, ktorý spolu s celebrantmi rozdal na záver prítomným chlieb. Anton Srholec sa tento rok zo zdravotných dôvodov nezúčastnil, no ľuďom sa prihovoril cez video-odkaz.

Zdroj: Pohoda