Festival Nová dráma bude plný farieb!

Festival Nová dráma / New Drama odkryje pestré farby inscenácií súčasnej drámy, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v uplynulom kalendárnom roku. Farebný ôsmy ročník festivalu, ktorý od roku 2005 pripravuje Divadelný ústav, sa uskutoční v dňoch 14. – 19. mája v Bratislave.

Okrem súťažnej prehliadky 10 vybraných inscenácií je súčasťou festivalu aj pestro ladený sprievodný program. Tvoria ho dve scénické čítania, výstava poľskej divadelnej fotografie, diskusia s dramaturgickou radou, Polish Theory Event, prekladateľský a kritický workshop a medzinárodná konferencia Hodnota umenia a jeho hodnotenie.

Festival Nová dráma si tretí májový týždeň rozloží farby po celej Bratislave. Sídlom hlavnej súťažnej sekcie budú scény siedmich divadiel. Stretnete ju v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, Štúdiu 12, Divadle Aréna, Divadle Astorka Korzo ´90, elledanse – dome T&D, KC Dunaj a v Gallerii Cvernovka. Sprievodný program sa usídli v Poľskom inštitúte, Bateliéri, KC Dunaj a Štúdiu 12.

Milovníci poľského divadla si prídu na svoje v programovej sekcii Focus Poľsko, ktorá ponúka celistvejší pohľad na jeho súčasný vývoj. Festival ju pripravuje s Poľským inštitútom Bratislava.

Mnohofarebný Focus Poľsko ponúkne v KC Dunaj prezentáciu antológie kníh súčasnej poľskej drámy. Na prezentáciu bude v Štúdiu 12 nadväzovať inscenované čítanie zo súčasných poľských hier Biela a červená v réžii Adriany Totikovej. Osobnú účasť prisľúbili hviezdy poľskej drámy Tadeusz Słobodzianek a Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Tradičnou súčasťou festivalu sú aj Raňajky s novou drámou, tentokrát s poľskou. O jej autoroch a témach príde do Štúdia 12 porozprávať poľská teatrologička Justyna Jaworska. V Poľsku stále viac oceňovaná partnersko-režisérska dvojica Monika Strzêpka – Paweł Demirski príde do Poľského inštitútu v rámci Polish Theory Eventu debatovať o politickom divadle a svojej tvorbe.

Program počas celého týždňa dopåňa v Poľskom inštitúte výstava Láska či nenávisť: Ber, čo chceš fotografa Bartłomieja Sowu a prekladateľský workshop Dráma v poľskom preklade pod vedením režiséra Jána Štrbáka.

Do Bratislavy zavítajú dva legendárne súbory. Vroclavská skupina Ad Spectatores sa v Gallerii Cvernovka predstaví s dokumentaristickou performanciou 9 rekonštrukcia. Vyvrcholením sekcie Focus Poľsko bude hosťovanie varšavského Teatru na Woli s inscenáciou hry Tadeusza Słobodzianka Naša trieda v réžii Ondreja Spišáka v bratislavskom Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.

program
pre zväčšenie programu kliknite na obrázok

10 súťažných inscenácií
• Martin Čičvák: Kukura, Divadlo Aréna Bratislava, réžia Rastislav Ballek (14. 5. o 19.00, Divadlo Aréna)
• Andrej Kalinka – Ivan Martinka: Epos, Bábkové divadlo Žilina, réžia Andrej Kalinka a Ivan Martinka (14. 5. o 21.30, MDPOH)
• Michaela Zakuťanská: Havaj, Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov, réžia Zoja Zupková (15. 5. o 10.00 a 19.00, Štúdio 12)
• David Mamet: November, Divadlo Aréna Bratislava, réžia Martin Čičvák (15. 5. o 19.00, Divadlo Aréna)
• Jana Juráňová: Reality snov, Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, réžia Iveta Škripková (15. 5. o 22.00, KC Dunaj)
• Ingmar Villqist: Taká fajn baba ako ty, Mestské divadlo Žilina, réžia Adriana Totiková (16. 5. o 10.00 a 19.00, Štúdio 12)
• Ondrej Šulaj: Gazdova krv, Divadlo Astorka Korzo ´90 Bratislava, réžia Juraj Nvota (16. 5. o 19.00, Divadlo Astorka Korzo ´90)
• Dorota Maslowska: Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, réžia Júlia Rázusová (17. 5. o 19.00, MDPOH)
• Blaho Uhlár: Pokus, S.T.O.K.A. Bratislava, réžia Blaho Uhlár (17. 5. o 21.30, Štúdio 12)
• Sláva Daubnerová – Pavel Graus: Some Disordered Interior Geometries, P.A.T. Bratislava, réžia Sláva Daubnerová (18. 5. o 19.00, elledanse – dom T&D)

Festivalové ceny – Festival Nová dráma / New Drama 2012 je súťažnou prehliadkou. Inscenácie sa budú uchádzať o tri festivalové ceny. O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma hlasuje medzinárodná porota. Študenti, účastníci kritického seminára rozhodnú o Cene študentskej poroty. Diváci môžu po každom predstavení hlasovať za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodne o tom, ktorá inscenácia dostane divácku cenu – Cenu bratislavského diváka. Ceny sa odovzdajú počas záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma / New Drama. v sobotu 19. mája v prekrásne farebne upravenom Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.

Porota – Päťčlenná medzinárodná odborná porota zasadne v zložení: Andrzej Sławomir Jagodziñski, riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave a kultúrny radca Poľského veľvyslanectva v Bratislave; Dora Viceníková zástupkyňa umeleckého šéfa a dramaturgička Divadla Reduta v brnianskom Národnom divadle; Dáša Čiripová, divadelná teoretička a šéfredaktorka mesačníka kød – konkrétne ø divadle; Martin Porubjak, režisér, dramaturg, prekladateľ a scenárista a Martin Ciel, filmový a divadelný teoretik a pedagóg na Katedre filmovej vedy VŠMU.

Dramaturgická rada – Inscenácie do hlavnej súťaže a aktuálne farby novej drámy vyberá dramaturgická rada. Tento rok pracovali divadelné kritičky a teatrologičky Zuzana Uličianska, Martina Ulmanová a Zuzana Ferusová. Od novembra do marca vyberali z takmer 40 inscenácií súčasných dramatických textov vo všetkých divadlách na Slovensku. Do výberu sa dostali inscenácie, ktoré mali premiéru v období od 1. marca 2011 do 29. februára 2012. Text, z ktorého vychádzajú, nemohol byť napísaný pred rokom 2000.

Ženy, muži, divadlo – Festival ponúka aj zaujímavé stretnutie s dramaturgickou radou festivalu. Podujatie s názvom Ženy, muži, divadlo, sa uskutoční v piatok 18. 5. o 20.30 v elledanse – dom T&D. Trojica teatrologičiek a kritičiek bude odpovedať na otázky súvisiace s výberom súťažných inscenácií, odôvodní svoj výber a bude sa venovať aktuálnej situácii v súčasnom slovenskom divadle.

Trojboj – Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je aj inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj. Spomedzi 27 prihlásených textov sa do finále súťaže DRÁMA prebojovala trojica autorov Gabriela Alexová (Lúzri), Anica Jenski (Neseš jí dítì) a Laco Remeň (Urob to sám). Prvá verejná prezentácia finálových textov Trojboj, ktorú režijne pripravila Júlia Rázusová, sa uskutoční v sobotu 19. mája 2012, v posledný deň festivalu, v Štúdiu 12 v Bratislave. Meno celkového víťaza súťaže sa verejnosť dozvie až na slávnostnom záverečnom odovzdávaní cien festivalu.

Enter Nová dráma / New Drama 2012 – Festival Nová dráma / New Drama a jej pestré farby už po tretíkrát vo svojej histórii opúšťajú Bratislavu. Ambíciou sekcie Enter je rozširovanie festivalu a prenášanie jeho atmosféry aj do iných miest na Slovensku. Zároveň ide o podporu uvádzania inscenácií súčasnej drámy. Tentoraz sa ENTER objaví v Žiline, Košiciach, Nitre a Prešove.

Seminár mladej kritiky – Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých a filozofických fakúlt. Študenti sa budú pod odborným vedením divadelnej kritičky Jany Machalickej z Prahy venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu. Mladí seminaristi budú zároveň členmi Študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Vstupenky – Vstupenky sa predávajú iba na predstavenia hlavného súťažného programu a na predstavenia sekcie Focus Poľsko. Vstup na ostatné podujatia sprievodného programu je voľný.

Predajné miesta sú v pokladniciach jednotlivých divadiel, kde sa hrajú predstavenia: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Štúdio 12, Divadlo Aréna, Divadlo Astorka Korzo ´90, elledanse – dom T&D, KC Dunaj a Divadelný ústav.

Predstavenie poľského divadla Ad Spectatores je určené maximálne pre 9 divákov a hrá sa tri dni, šesťkrát denne. Vstupenky je potrebné zarezervovať, vyzdvihnúť si a zaplatiť najneskôr do piatka 11. 5. na sekretariáte Divadelného ústavu, u pani Diany Seleckej: diana.selecka@theatre.sk, 02/204 87 102. Zraz divákov na predstavenie je pred Divadelným ústavom.

Festival v číslach
• 10 domácich inscenácií
• 2 zahraničné inscenácie
• 2 inscenované čítania
• 1 medzinárodná konferencia o hodnote umenia
• 2 workshopy (prekladateľský a kritický)
• 1 diskusia s dramaturgickou radou
• 1 prednáška – Polish Theory Event
• 1 prezentácia publikácie poľskej novej drámy
• 1 výstava poľskej divadelnej fotografie
• 1 raňajky s poľskou novou drámou
• 3 festivalové ceny
• 7 divadelných scén

Festival Nová dráma / New Drama 2012 organizujú Divadelný ústav v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a umeleckou scénou BKIS – Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava. Vizuálny koncept festivalu pripravilo kreatívne štúdio Milk.

Nová Dráma 2012

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET