Festival Natruc dažďu a zime!

V sobotu 27. srpna probìhl v Kolínì 14. ročník festivalu Natruc. Do kouzelného areálu Kmochova ostrova v Kolínì si našlo cestu více než tři tisíce lidí. Akci provázela nepřízeň počasí, avšak ani déšť, ani zima nedokázaly odradit návštìvníky, kteří tančili, zpívali a užívali si kvalitní muziku až do posledního tónu závìrečné kapely.

Návštìvníci festivalu mìli možnost na dvou pódiích shlédnout vystoupení předních českých interpretù jakými jsou Anna K., Sto zvířat, UDG, Mandrage, Rybičky 48, Xindl X., Cocotte Minute, Sunflower Caravana, či nìmečtí Cosmonautix, slovenští Smola a Hrušky a další.

V prùbìhu festivalu silnì pršelo a znatelnì se ochladilo. Tento fakt jakoby však návštìvníkùm nevadil a navzdory dešti si užívali vystoupení kapel, které se snažily podporu návštìvníkùm vracet skvìlým výkonem na pódiu.

„Před fanoušky všichni smekáme, byli opravdu úžasní, v takovém počasí nejen zùstali, ale i vytvořili fantastickou atmosféru. Na tom jsme se shodli nejen my pořadatelé, ale i účinkující,“ vzdal hold promoklým přítomným jeden z pořadatelù Martin Řehoř.

Déšť vzdal marnou snahu udolat návštìvníky Natrucu symbolicky při vystoupení hlavní hvìzdy festivalu Richarda Müllera. Slovenský zpìvák číslo jedna obklopený výbornými muzikanty předvedl výborný výkon v setu postaveném převážnì na svých slavných hitech. V tu chvíli zpíval a tančil celý Natruc. Stejnì tak předchozí vystupující Anna K., která si užívala Müllerovo vystoupení a tančila s dcerkou Roberta Kodyma, který na festival Natruc dorazil s manželkou a dcerou.

Elektrizující moment festivalu nastal, když Richard Müller uvádìl jednu z písní ze svého „českého alba“: „Na tomto albu se podílela i Anna K. a když vidím, jak tu plná síly tančí, musím říct: Dìkujeme Bože!“ zpìvákova slova potvrdili návštìvníci festivalu Natruc ohlušujícím potleskem.

„Chci podìkovat panu Richardovi Müllerovi, ale i všem ostatním vystupujícím za výborné výkony. Hlavní dík však patří divákùm. To, kolik lidí dorazilo a jak se NATRUC zimì a dešti dokázali bavit, je pro nás i přes nepříznivé počasí obrovskou satisfakcí a zároveň výzvou pro jubilejní 15. ročník, který se bude konat v příštím roce.“ dodal druhý z pořadatelù Aleš Bureš.

Zdroj: Festival Natruc
Publikoval: Redakcia GREGI.NET