Festival FRAJ: 21 – 22. august 2020.

FRAJ je multižánrový festival, ktorého cieľom je spestriť kultúrny život v Rimavskej Sobote prezentáciou alternatívnej a nezávislej scény. Hedlajnerom festivalu bude skupina Para. Okrem nej sa môžu diváci tešiť na filmy, divadlo, výstavy, diskusie či workshopy. Uskutoční sa 21. a 22. augusta v centre mesta.

FRAJ je mestský multižánrový festival, ktorého cieľom je spestriť kultúrny život v Rimavskej Sobote prezentáciou súčasného umenia, alternatívnej a nezávislej scény a menšinových žánrov. Festival prepája obľúbené mestské lokality do homogénneho celku, a umožňuje tak návštevníkom z celého Slovenska prostredníctvom umenia a vzájomných interakcií naplno precítiť atmosféru mesta a jeho jedinečných zákutí. Priamo v srdci Rimavskej Soboty tak na 2 dni vyrastie frajerský (zá)letný festival plný hudby, filmu, divadla, výtvarného umenia, diskusií či workshopov.

FRAJ je mestský multižánrový festival, ktorého cieľom je oživiť kultúrny život v meste Rimavská Sobota prezentáciou súčasného umenia, alternatívnej a nezávislej kultúry a menšinových žánrov. Projekt chce naplno využiť potenciál mestského centra s jedinečným genius loci, preto svoj program situuje do nádvoria historickej budovy, do priestoru jedného z najkrajších námestí na Slovensku, ako aj do novodobého centra stretávania sa mládeže. Obľúbené mestské lokality tak prepája do homogénneho celku a umožňuje návštevníkom z celého Slovenska prostredníctvom umenia a vzájomných stretnutí naplno precítiť atmosféru mesta a jeho pôvabných zákutí. Z dlhodobého hľadiska má tak potenciál prispieť k zvýšeniu atraktivity mesta, ale aj celého regiónu, ktorý je dnes neprávom skloňovaný najmä v negatívnych súvislostiach. Témou druhého ročníka festivalu budú „hranice“, ktoré sa v rôznych podobách a významoch budú odrážať v celej dramaturgii podujatia. Festival osloví najmä mladáú generáciu, rodiny s deťmi, priaznivcov alternatívnej kultúry, ale aj strednú a staršiu generácia otvorenú spoznávaniu nových umeleckých foriem.

Zdroj: TS