Festival Deň architektúry budúci týždeň pozýva na exkurzie či prechádzky po známych i menej známych budovách a miestach.

Industriálne dedičstvo, sídlisková výstavba, historické stavby či bývalá židovská štvrť, ale i verejný priestor, využitia nábreží alebo dostupnosť bývania. To všetko sú témy tohtoročného festivalu Deň architektúry. Od 1. do 7. októbra zamieri jubilejný desiaty ročník festivalu Deň architektúry do viac než stovky miest a obcí naprieč Čechami, Moravou a Slovenskom. Jeho bohatý program, obsahujúci niekoľko stoviek akcií, ponúkne zdarma prechádzky, exkurzie, cyklovýlety, prednášky s pútavým výkladom odborníkov na dané témy alebo workshopy.

Festival, ktorý sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa architektúry a pripadá vždy na prvý októbrový pondelok, je na Slovensku čoraz obľúbenejší. K prevahe českých a moravských miest sa pripája  15 miest zo Slovenska a ponúkne približne štyri desiatky akcií. V tomto roku zamieri napríklad do Bratislavy, Žiliny, Košíc, Banskej Bystrice, Modry, Šaštína-Stráží alebo Piešťan. Téma aktuálneho ročníka je udržateľnosť a enviromentálne aspekty či sociálny presah a prospešnosť architektúry. Prehľad všetkých podujatí je prístupný na webovej stránke festivalu www.denarchitektury.cz.

Prehliadka Deň architektúry v slovenských mestách poukáže na výnimočné architektonické osobnosti cez priamy kontakt s ich dielami. Za krátku zmienku stojí určite spomenúť budovu politickej školy architekta Vladimíra Dedečka v Modre, bohatú tvorbu Michala Maximiliána Scheera v Nitre, nebyť pár zanietencov, takmer zabudnutého Gustáva Stadtruckera vo Zvolene, tvorbu funkcionalistického architekta Oskara Winklera bohato zastúpenú v Lučenci, až po okruh „baťovských architektov“ v Partizánskom a stretnutie na vlakovom nástupišti pred výpravnou budovou vo Svite. V Piešťanoch sa môžeme vydať na cyklovýlet po technických pamiatkach, ktorý doplní workshop či diskusia na tému Čo s historickým dedičstvom technických pamiatok?

V Košiciach sa vydáme po stopách architekta Pavla Merjavého a zoznámime sa s povojnovým umením vo verejnom priestore. V zlatom meste Kremnica sa poukáže na dlhodobo ohrozenú obytnú architektúru unikátnej typológie, takej špecifickej pre banské mestá. Od druhej svetovej vojny dodnes zmizlo v Kremnici zo zemského povrchu možno až 200 – 250 historických domov. Napriek tomu si zachováva svoj genius loci. V Banskej Bystrici navštívime Centrum nezávislej kultúry Záhrada alebo sa vydáme na komentovanú prechádzku po výtvarných dielach vo verejnom priestore. V Nitre bude venovaná samostatná výstava a prednáška nitrianskemu architektovi Michalovi Maximiliánovi Scheerovi a jeho stopám na štruktúre mesta a navštívime tu i niekoľko významných funkcionalistických stavieb.

Svojou premiérou sa do festivalu Deň architektúry 2020 zapojilo taktiež mesto Trenčín s pestrým programom, v ktorom nájde zastúpenie aj diskusia architektov mladšej i staršej generácie. V meste Žilina sa predstavia výsledky dlhodobej iniciatívy boja proti vizuálnemu smogu. Architektúra formou súťažného kvízu bude ďalším lákadlom v Bardejove. V Bratislave bude predstavená príkladná adaptácia industriálnej architektúry, ktorá bola pretransformovaná do žiadaného galerijného priestoru Design factory, ktorej hrozila demolácia. V samostatnom podujatí sa v Bratislave predstaví fenomén panelového sídliska Petržalka. Život bohato zastúpenej židovskej komunity a jej dnešnej podoby si ukážeme v meste Šaštín-Stráže.

Deň architektúry na Slovensku:
Banská Bystrica www.denarchitektury.cz/program/…
Bardejov  www.denarchitektury.cz/program/…
Bratislava www.denarchitektury.cz/program/…
Košice www.denarchitektury.cz/program/…
Kremnica  www.denarchitektury.cz/program/…
Lučenec  www.denarchitektury.cz/program/…
Modra  www.denarchitektury.cz/program/…
Nitra  www.denarchitektury.cz/program/…
Partizánske  www.denarchitektury.cz/program/…
Piešťany  www.denarchitektury.cz/program/…
Svit  www.denarchitektury.cz/program/…
Šaštín-Stráže www.denarchitektury.cz/program/…
Trenčín  www.denarchitektury.cz/program/…
Zvolen  www.denarchitektury.cz/program/…
Žilina  www.denarchitektury.cz/program/…

Deň architektúry slávi 10 rokov

Na začiatku sa konalo pár desiatok lokálnych akcií, v priebehu niekoľkých rokov však festival Deň architektúry prerástol i za hranice Českej republiky a stal sa jedným z najväčších architektonických festivalov v Európe. Tento rok slávi desiaty ročník s viac ako 1700 akciami na svojom konte a jeho usporiadateľ, neúnavný propagátor architektúry, spolok KRUH, dokonca dvadsať rokov od svojho založenia. Deň architektúry od počiatku stojí na priateľskej spolupráci s miestnymi architektmi, spolkami a inštitúciami. Vznikla tak sieť, do ktorej sa v priebehu desiatich rokov zapojilo približne 180 miest na území Českej republiky i na Slovensku. Vďaka festivalu sa podarilo iniciovať množstvo architektonických súťaží, upozorňovať na ohrozené stavby, rozvíjať diskusiu medzi zástupcami miest a ich obyvateľmi, aktivizovať mestských architektov, zasadzovať sa o kvalitnú a súčasnú architektúru. Program oslovuje nielen odbornú verejnosť (architektov, urbanistov či zástupcov miestnych samospráv), ale vďaka populárno-náučnému formátu programu prístupného zdarma sa teší obľube širokej verejnosti. Upozorňuje na miesta známe i zabudnuté, vždy však v širších a odborných súvislostiach. Kvalitu programu a spoluprácu s poprednými odborníkmi na danú problematiku či stavbu garantuje spolok KRUH.

Zdroj: TS