Festival Barbakan 2011: Festival otvorí výstava Marka Blaža!

Výtvarná časť multikultúrneho festivalu Barbakan začína slávnostným zahájením autorskej výstavy Marka Blaža už 6.10.2011. Autor je víťazom 16. ročníka podujatia Súčasná slovenská grafika (2005). Výstavná prehliadka mapuje aktuálny vývin voľnej grafickej tvorby na domácej scéne a potrvá do skončenia festivalu 6.11.2011.

Na výstave pod názvom „Vyskytuje sa“ predstaví umelec výber diel prevažne z aktuálnej tvorby v médiu grafiky a maľby. V sledovanom období približne posledných 5-tich rokov je výstava jeho najrozsiahlejšou samostatnou prezentáciou na Slovensku, pričom autora súčasne výraznejšie reflektuje aj zahraničná odborná verejnosť.

Marko Blažo

Blažovu tvorbu charakterizuje zneisťujúco hravé narábanie s vizuálnym kódmi, narúšanie ich pojmovo-významovej stability v reverzných vzťahoch a situáciách. Od využívania jednoduchšie čitateľného vizuálneho slovníka kresbových znakov, najmä typických architektonických prvkov a modelov, sa aktuálnejšie posúva k zložitejšiemu hromadeniu motívov a citácií známych diel a populárnych vizualizácií. Ich zaužívaný obrazový plán a priestor akoby rozrúša až deformuje autorova voľná asociácia znakov – prelínanie sa stavebnicových skladačiek, zárezov žiletiek, kružidlových výrezov, či iných konštruktovo hravých motívov.

Marko Blažo (1972) študoval na VŠVU v ateliéri Rudolfa Sikoru, zúčastnil sa študijných pobytov na Ecole Nationale des Beaux Arts v Dijone a na Slippery Rock University v USA. V roku 1999 participoval na kolektívnej akcii Slovak Art for Free benátskeho bienále, v roku 2001 získal Cenu Oskára Čepana, od roku 2004 dočasne pedagogicky pôsobil na Fakulte umení TU v Košiciach.

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria, Banskobystrický samosprávny kraj a Agentúra Vresk
Názov výstavy: Marko Blažo – Vyskytuje sa
Miesto konania: Praetórium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica
Termín sprístupnenia: vo štvrtok 6. októbra 2011 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 6. októbra 2011 – 6. novembra 2011
Kurátor: Katarína Baraníková

Barbakan 2011

Zdroj: Miro Lánik – organizátor festivalu
Publikoval: Redakcia GREGI.NET