Fakulta techniky Technickej univerzity vo Zvolene oslavuje štvrťstoročnicu.

Fakulta techniky Technickej univerzity vo Zvolene funguje už 25 rokov. Cesta k jej vzniku trvala 40 rokov, počas ktorých si vytvorila silné vedomostné zázemie. Od počiatku bola strategicky koncipovaná ako špecifická a jedinečná. Hlavným benefitom štúdia je vysoká uplatniteľnosť absolventov.

Pred 25 rokmi opustilo brány Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene prvých 14 absolventov. Odvtedy patrí fakulta právom medzi základné piliere Tech­nickej univerzity vo Zvolene. Jej absolventi sa pýšia množstvom odborne zameraných pracovných ponúk, ktoré vyplývajú z enormného spoločenského dopytu po technicky vzdelaných odborníkoch. „Toto vzácne jubileum nám poskytuje inšpiráciu a motiváciu, aby sme ešte zintenzívnili aktivity fakulty s cieľom napredovať a posilniť si pozíciu kvalitnej vzdelávacej a  vedecko-výskumnej inštitúcie v domácom aj európskom priestore,“ povedala doc. Ing. Erika Sujová, PhD., prodekanka Fakulty techniky pre RaVV.

Výrazným míľnikom bol rok 2014, kedy fakulta získala komplexnú akreditáciu. Vzhľadom na personálne zabezpečenie a úbytok študentov fakulta optimalizovala akreditované študijné programy z pôvodných sedem na päť. Uvedená redukcia počtu študijných programov vyvolala aj zmenu organizačnej štruktúry a pôvodné katedry boli pretransformované na štyri, tak ako ich poznáme dnes: Katedra environmentálnej a lesníckej techniky; Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu; Katedra výrobnej a automatizačnej techniky a Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality.

Zmena pôvodného názvu fakulty na Fakultu techniky od 1. septembra 2019 celú transformáciu zavŕšila.

Zdroj: TS