Evanjelium podľa Kevina

Zmienok o Svätom Kevinovi sa zachovalo minimum. Po znovuobjavení piateho evanjelia, Kevinovho, sa vtedajšie médiá na celom svete rozhodli ututlať skutočnosť, že niečo také existuje a tak archeológovia nedostávali žiaden priestor v mediálnych diskusiách. Iniciovali verejné demonštrácie v mene Kevinovom, ktoré boli zmietnuté zo stola oligarchami.

Inscenáciou Evanjelium podľa Kevina sa Divadelné teleso PRAKTIKÁBEL prihlásilo k téme totality. Spoločensko-politické dianie, a, žiaľ, nielen v našej krajine však dokazuje, že téma je stále veľmi živá, a preto potrebná. Inscenácia sa nesie v duchu fakenews.

Inscenácia je v podstate reflexiou dobrovoľného a vedomého nasledovania vodcu, výmenou za dočasnú ilúziu komfortu a šťastia. Nekonvenčnosť a hravosť inscenácie, jej neveľký časový rozsah a ponuka kreatívnej diváckej aktivity, bez zaťažovania dejinnými súvislosťami… to sú hlavné dôvody, prečo je inscenácia vhodná nielen pre dospelé, ale aj pre mladšie publikum. Vyabstrahovaný mechanizmus fungovania totality i dôsledky „očarenia“ nehodnou autoritou sú dobre uchopiteľné aj bez vedomostného zázemia, ktoré mladšiemu publiku neraz chýba a bráni v porozumení.

„V 21. storočí sa historici čoraz viac vracajú ku Kevinovmu evanjeliu, pretože v ňom nachádzajú jediné pravdivé odpovede na všetky otázky…“

Nezmeškajte toto jedinečné predstavenie, ktoré nikdy nebolo aktuálnejšie, už v piatok 28.06.2024 o 19:00 v Ticho a spol. na Školskej ulici 14 v Bratislave.

Lístky: https://goout.net/sk/evanjelium-podla-kevina/szwhbfx/
Udalosť na Facebooku: https://www.facebook.com/events/833273951981579

TS