Európsky deň židovskej kultúry v Senci

Európsky deň židovskej kultúry sa koná takmer v tridsiatich krajinách Európy, každý rok v prvú nedeľu mesiaca september. Ide o akýsi deň otvorených dverí, každý rok sa nesie v inej téme a zúčastnené mestá počas neho odprezentujú verejnosti svoje židovské kultúrne dedičstvo. Počas tohto dňa sú sprístupnené židovské cintoríny, otvorené synagógy, pripravené špeciálne výstavy v múzeách a galériách, zorganizované koncerty tradičnej židovskej hudby, filmové predstavenia, spomienkové podujatia.

Židia vytvorili a zanechali na miestach, na ktorých stáročia žili a pôsobili široké a hodnotné kultúrne bohatstvo. Počas obdobia holokaustu bola však väčšina toho, čo vybudovali a vytvorili zničená a navždy stratená. Väčšina budov, synagóg, cintorínov a vzácnych pamiatok dnes už neexistuje. Európsky deň židovskej kultúry prezentuje to, čo sa podarilo zachovať, zrekonštruovať, či obnoviť. Zároveň však upozorňuje aj na to, ako málo z tejto vzácnej kultúry na Slovensku zostalo a v akom stave sa nachádza.

Jednou z prezentácií je aj podujatie venované pamiatke a spomienke na židovskú komunitu v Senci, počas, ktorého bude verejnosti 11. septembra sprístupnený židovský cintorín, autori pripravovanej expozície v seneckej synagóge predstavia návštevníkom výsledky dlhoročného výskumu židovskej komunity v Senci. Návštevníkov budú sprevádzať, riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu a Židovského komunitného múze v Bratislave Dr. phil. Maroš Borský, Rabín Miša Kapustin, historička Mgr. Michala Lônčíková, PhD. a historik Mgr. Gábor Strešňák.

„Príbeh zaniknutej seneckej židovskej obce sa nám podarilo zrekonštruovať po drobných fragmentoch na základe dlhoročného výskumu. Nadviazali sme kontakty so seneckými židovskými rodinami na piatich kontinentoch, získali od nich unikátne fotografie a nahrali rozhovory s poslednými žijúcimi pamätníkmi doslova v poslednej chvíli. Tento poklad komunitnej pamäti bude citlivo integrovaný do expozície v obnovenej seneckej synagóge.“ Maroš Borský, riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu v Bratislave.

Tohtoročnou témou Európskeho dňa kultúry je téma obnovy

Obnova je súčasťou židovskej praxe a života. Neustále a novým spôsobom stavia na minulosti, prináša zmeny, ale zároveň aj kontinuitu. Židovský Nový rok sa otvára sviatkami Roš ha-šana a Jom kipur /Ďeň zmierenia/. Oba sviatky prostredníctvom svojich tradícií a modlitieb predstavujú príležitosť zamyslieť sa nad našimi činmi, prijať ich a zároveň, s novými predsavzatiami, optimizmom a odhodlaním hľadieť vpred. Počas tohto obdobia sa vyrovnávajú osobné aj vzájomné rozdiely, snažia sa aktívne obnovovať túžby a činy na nadchádzajúci rok. Koncept nového začiatku je neoddeliteľnou súčasťou židovského ročného cyklu, židovskej kultúry a života v širšom zmysle.

Pri diskusii o obnove je dôležité zahrnúť zmysel pre kontinuitu. Dedičstvo odovzdávané z generácie na generáciu bez straty pocitu kontinuity a spolupatričnosti je základným kameňom, ktorý je ústredným prvkom prenosu identity. Keď sa toto dedičstvo prispôsobuje a modifikuje a niekto môže dokonca povedať, že zdokonaľuje, je vo všeobecnosti vedené túžbou zostať verné pôvodnej ceste alebo vízii. Odpovede, ktoré dáva modernému svetu, poskytujú hmatateľné známky obnovy tradície.

Program Európskeho dňa židovskej kultúry v Senci, 11. september 2022:
15.00 Prehliadka židovského cintorína, Trnavská cesta
17.00 Príbeh židovskej komunity v Senci, Mestské kultúrne stredisko, LABYRINT, Námestie 1. mája

Podujatím budú sprevádzať:
Dr. phil. Maroš Borský, riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu a Židovského komunitného múzea v Bratislave. Je kurátorom expozície v bratislavskej, seneckej a trenčianskej synagóge.
Rabín Miša Kapustin, absolvent rabínskeho seminára Leo Baeck College v Londýne, do roku 2014 pôsobiaci na Kryme. Je rabínom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Angažuje sa v židovsko-kresťanskom dialógu.
Mgr. Michala Lônčíková, PhD., historička špecializujúca sa na dejiny Židov na Slovensku v 20. storočí, najmä na udalosti holokaustu. Pôsobí ak výskumná pracovníčka a Ústave pro souobé dějiny AV ČR a na Masarykovom ústave a archíve AV ČR. Je spoluautorkou expozície v seneckej synagóge.
Mgr. Gábor Strešňák, archivár-historik, kurátor Mestského múzea v Senci. Venuje sa regionálnej histórii a je spoluautorom expozície v seneckej synagóge.

Zdroj: TS