Enter Nová dráma / New Drama 2012!

Ambíciou sekcie Enter je rozširovanie hraníc festivalu Nová dráma, sprostredkovanie jeho atmosféry ďalším divákom a zároveň podpora uvádzania inscenácií súčasnej drámy.
Festival Nová dráma / New Drama a jeho program už po tretíkrát vo svojej histórii opustili Bratislavu. Sekcia Enter sa realizovala v slovenských mestách Žilina, Košice, Nitra a v utorok vyvrcholí Enterom Prešov. Na jeseň poputuje do Prahy.
Programová sekcia Enter Nová dráma / New Drama 2012 vrcholí v utorok 12. júna Enterom Prešov. Okrem inscenácie Zabijak Joe Divadla Jonáša Záborského sa miestnemu publiku predstaví inscenované čítanie trojice finálových textov súťaže Dráma 2011 – Trojboj. Čítanie hier Lúzri (Gabriela Alexová), Neseš jí dítì (Anica Jenski) a Urob to sám (Laco Remeň) s profesionálnymi hercami režijne pripravila Júlia Rázusová. 
Enter Žilina sa konal už počas májového festivalu Nová dráma / New Drama (15. až 18. máj), Enter Košice krátko po jeho skončení (20. až 23. máj) a Enter Nitra do stredy (20. máj a 5. až 6. jún). Na jeseň 2012 prekročí sekcia Enter hranice Slovenska, nová slovenská dráma sa predstaví aj v Prahe. 
Prehliadky Enter po tretíkrát pripravilo Mestské divadlo Žilina, po druhýkrát Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Po prvýkrát sa Enter uskutočnil v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Novinkou bol aj spoločný program košických divadiel, ktoré v rámci Enteru – ako pripomienku sekcie Focus Poľsko – uviedli inscenácie poľských dramatikov zo svojho repertoáru.
Festival Nová dráma / New Drama už tretí rok pokračoval vďaka satelitným prehliadkam ENTER aj v ďalších mestách na Slovensku, v ktorých sa prezentovali vybrané inscenácie či podujatia bratislavského programu. Ambíciou sekcie Enter je rozširovanie festivalu, sprostredkovanie jeho atmosféry ďalším divákom a zároveň podpora uvádzania inscenácií súčasnej drámy.
8. ročník festivalu inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma / New Drama 2012 sa uskutočnil 14. až 19. mája 2012 v Bratislave. Festival pripravili Divadelný ústav Bratislava a Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava. Ponúkol najzaujímavejšie inscenácie súčasnej drámy, ktoré vznikli v uplynulom roku v profesionálnych divadlách na Slovensku. Okrem súťažnej prehliadky vybraných inscenácií bol súčasťou festivalu sprievodný program. Tvorili ho napríklad scénické čítania, výstava, diskusie, workshopy a konferencia. 
Diváci sa mohli tešiť i na zahraničnú produkciu, ktorú zastúpilo poľské divadlo v programovej sekcii Focus Poľsko. Divadelný ústav ju pripravil s bratislavským Poľským inštitútom. 
Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET