Ensemble Ricercata pozýva na cyklus komorných koncertov.

Súbor Ensemble Ricercata  aj túto jeseň obohatí bratislavský hudobný život cyklom troch komorných koncertov. Vynikajúci slovenskí a českí interpreti, združení okolo klaviristu a umeleckého vedúceho súboru Ivana Šillera, sa opäť predstavia v netradičnej dramaturgii – prvkom príznačným pre toto zoskupenie. O dramaturgickom koncepte hovorí Ivan Šiller: „ Dramaturgia koncertov vznikala organicky z rozhovorov s mojimi priateľmi – Helgou Vargou Bach, Tomášom Borošom a Danielom Matejom. Každý koncert má dvoch ústredných skladateľov, akúsi dvojičku – jednotiaci prvok a zároveň kontrast. Zaujímavosťou je aj radenie skladieb. Napríklad pri prvom koncerte sú Brahmsove intermezzá pretkané jeho piesňami pre hlas, violu a klavír. Takáto voľba dáva poslucháčovi možnosť vnímať skladby v nových kontextoch.“

Prvý z koncertnej série s názvom Intermezzo sa uskutoční 12. 9. 2017 o 19.00 hod. v Koncertnej sieni Dvorana (Zochova 1, Bratislava), kde budú účinkovať Helga Varga Bach (soprán), Ronald Šebesta (klarinet), Milan Paľa (viola)Ivan Šiller (umelecký vedúci, klavír). Program koncertu je zostavený z piesňovej tvorby romantických skladateľov Johanessa Brahmsa, Felixa Mendelssohna-Bartholdyho a Franza Schuberta.

Na prvom koncerte zaznie piesňová tvorba, ktorá sa bežne nehráva. Asi najznámejšou skladbou je Schubertova pieseň Pastier na skale, ktorá je zaujímavá v tým, že je kombináciou komornej hudby a árie. Bola písaná pre opernú speváčku, ktorá si želala, aby sa cez ňu mohla prejaviť jej virtuozita a zároveň aby táto skladba vyznievala vo veľkých priestoroch. Je to však komorná hudba , pieseň, a nesie v sebe intimitu. Voľba klarinetu ako ďalšieho nástroja je taktiež veľmi pozoruhodná“. 

Viac informácii o koncerte nájdete na našom FB evente: https://bit.ly/2wDRVal

Ensemble Ricercata bol v rokoch 2014 – 2015 rezidenčným súborom Rádia Devín. Vznikol z akútnej potreby zaznamenávať, sprístupňovať a popularizovať domácu i svetovú súčasnú komornú tvorbu formou atraktívnych koncertných dramaturgií. Počas tohto obdobia realizoval vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu pravidelné koncerty s mottom „Stretneme sa na pódiu“, vyjadrujúcim netradičnú možnosť blízkeho kontaktu interpretov a publika. Zneli na nich predovšetkým diela slovenských skladateľov (Juraj Pospíšil, Ilja Zeljenka, Juraj Beneš, Vladimír Bokes, Juraj Hatrík, Ivan Parík, Tadeáš Salva, Július Kowalski, Viera Janárčeková, Peter Machajdík, Iris Szeghy, Jana Kmiťová, Petra Bachratá, Tomáš Boroš, Lukáš Borzík, Peter Dan Ferenčík, Želislava Sojak Subotić, Matej Sloboda, Miroslav Tóth a i.), ale tiež tvorba európskych a amerických autorov (Leoš Janáček, György Ligeti, Iannis Xenakis, Ivan Vyšnegradskij, Charles Ives, Philip Glass, Steve Reich, György Kurtág). Projekt Rezidenčný súbor Rádia Devín – Ensemble Ricercata bol v roku 2015 nominovaný na cenu Radio_Head Award v kategórii „Hudobný počin roka 2014“.

Program ďalších pripravovaných koncertov:
10. október 2017 19:00 Ein Kinderspiel
Program: G. Kurtág / H. Lachenmann / T. Boroš
Ivan Šiller, Tomáš Boroš – klavíry

28. november 2017 19:00 Out Take(s)
Program: D. Matej / L. Berio / Ch. Wolff
Účinkujú:
Ivan Šiller, umelecký vedúci – klavír
Branislav Dugovič, Ronald Šebesta – klarinety
Metoděj Dvořák, Alexandr Kunert – tuby
Manuela Görting Chomová, Blanka Pavlovičová – husle
Michal Ochodnický, Milan Osadský – akordeóny

Helga Varga Bach študovala spev na Konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Odchovankyňa Zlatice Livorovej sa v súčasnosti venuje predovšetkým koncertnej činnosti. V jej kmeňovom repertoári dominujú najmä diela skladatelov z obdobia baroka a klasicizmu. Umelkyňa  pravidelne spolupracuje s domácimi aj zahraničnými komornými súbormi ako Arion Consort, Solamente naturali, Musica Aeterna, Musica Florea, Savaria Barokk Orchastra, Komorný orchester F. Liszta, Czech Barok Ensemble .Účinkovala so symfonickými orchestrami Slovenská filharmónia, Štátna Filharmónia  Košice, Orchester Štátnej opery Banská Bystrica. Spolupracovala  s poprednými dirigentmi- John Toll, Stephen Stubbs, Peter van Heyghen, Anderw Parrott, Nigel Perrin, s ktorými sa sólisticky predstavila vo vokálno-inštrumentálnych kompozíciach M.A. Charpantiera , A. Vivaldiho, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Schuberta  a F. Lista. Premiérovala aj niekolko skladieb súčasných slovenských skladatelov,ako napr. J. Hatrík, D. Matej, L. Bernáth, I. Parík, T. Boros a i. Vystúpila na viacerých festivaloch ako Melos Étos, Konvergencie, Dni starej hudby, Podzimní festival duchovní hudby Olomouc, SPACE,. Nahrávala pre Slovenský rozhlas a spolu so súborom Musica Aeterna realizovala CD s nahrávkou Vivaldiho Magnificatu a Glorie a Händlovho žalmu Dixit Dominus. Od roku 1999 hostovala v Opere SND, kde sa predstavila v operách W. A Mozart – Don Giovanni, M. Dubovský- Tajomný klúč, P.I.Čajkovskij – Panna Orleánska, E. Suchoň-Krútňava. V rokoch 2014-2015 bola členkou Rezidenčného súboru Rádia Devín –Ensemble Ricercata, s ktorým realizovala množstvo koncerov zo súčasnej slovenskej a zahraničnej tvorby. Od roku 2011 sa venuje aj pedagogickej činnosti.

Ronald Šebesta (1967) je jedným z popredných slovenských hráčov na klarinete. Po svojich štúdiách v Bratislave (VŠMU) a Boulogne (Francúzsko) začal svoju kariéru roku 1993 ako 1. klarinetista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Od roku 1996 zastával rovnakú pozíciu v komornom orchestri mesta Bratislavy Capella Istropolitana. Jeho hudobné záujmy týkajúce sa súčasnej hudby ho viedli k spoluzaloženiu VENI ensemblu pre súčasnú hudbu (1988- ), neskôr potom experimentálnych súborov pre improvizovanú hudbu Vapori del Cuore (1995 – 2004) ako aj slovensko-rakúskej skupiny DON@U.com (2004- ). Počas rokov 1997 – 2004 založil a umelecky spoluformoval komorný súbor Opera Aperta ensemble. Dlhoročne  spolupracuje s klaviristkou Norou Škutovou vo formácii Duo Eliason (1990 -). V posledných rokoch úzko spolupracuje najmä so svojím bratom Róbertom na poli historicky poučenej interpretácie, kde je ich hlavným projektom LOTZ trio dobových basetových rohov (2004- ). Ako orchestrálny hráč na historickom modeli klarinetu v posledných rokoch opakovane účinkuje najmä s viedenskou Wiener Akademie, budapeštianskym Orfeo Orchestra a krakovskou Cappelou Cracoviensis. Jeho sólové vystúpenia s orchestrami sú nepravidelné, avšak zahŕňajú okrem slovenských pódií napríklad aj účinkovanie v Sankt Peterburgu (2013, Capella Tavricheskaya). Od roku 2012 opakovane uvádza svoj sólový recitál pod názvom „Classic malts“. V rokoch 2002 – 2010 pôsobil pedagogicky na VŠMU ako učiteľ hry na klarinete a komornej hudby. Od roku 2013 pôsobí na rovnakom poste na AU v Banskej Bystrici.

Ivan Šiller študoval hru na klavíri v Bratislave (VŠMU) a Gente (Kráľovské konzervatórium), ako štipendista v USA (Tanglewood Music Center), Kanade (Banff Centre for the Arts) a Nemecku (Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt). Venuje sa interpretácii súčasnej hudby, ensemblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii výtvarných diel. Rád spolupracuje s inými hudobníkmi, s ktorými formuje rôzne zoskupenia – Cluster ensemble, Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Okrem pôsobenia na Katedre hudobnej výchovy PdF UK spoluvytvára alternatívne „vzdelávacie inštitúcie“ – študentský projekt VENI Academy, či sériu detských workshopov SoundOrchestra – zamerané na improvizáciu, grafické partitúry a experimentálnu hudbu. Je autorom množstva hudobných projektov, festivalov, či koncertných cyklov. Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM – Slovak section), s ktorou pripravil hudobný počin roka 2013 – ISCM World New Music Days – ocenený v rámci Rádio Head Awards 2014. V roku 2016 sa stal umeleckým riaditeľom vzdelávacieho projektu SUPERAR, ktorý sa koná v spolupráci s viedenským chlapčenským zborom a Konzerthaus Wien. V roku 2016 bol súbor cluster ensemble nominovaný na cenu Nadácie Tatra Banka za album Cluster ensemble Plays Philip Glass, na cenu Krištálové krídlo v kategórii hudba a na cenu Radio Head Awards v kategórií klasická hudba.

Milan Paľa (1982) je jednou z najvýraznejších postáv dnešnej hudobnej scény. Unikátnosť jeho hry je neprehliadnuteľná a odborná verejnosť ho právom radí medzi elitu svetových interpretov mladej generácie. Už počas obdobia štúdia na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, neskôr Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien a Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU) získaval Milan Paľa rad ocenení a neprehliadnuteľnú medzinárodnú pozornosť na európskych súťažiach. V tom čase sa tiež pravidelne zúčastňoval medzinárodných majstrovských kurzov v Zürichu (Vladimir Spivakov, Jean Guillou), v súkromnej triede Semjona Yaroshevicha sa zase oboznámil s legendárnou ruskou školou Davida Oistracha. Bola to však spolupráca so skladateľmi, ktorá mala podľa Milanových vlastných slov zásadný vplyv na formovanie jeho hudobného prejavu. Ako huslista, ktorý rovnako majstrovsky ovláda aj hru na viole, je v súčasnosti Milan Paľa vyhľadávaným interpretom pre uvádzanie nových diel. Má za sebou veľké množstvo premiér skladieb súčasných autorov (Jean Guillou, Jevgenij Iršai, František Gregor Emmert, Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, Ivan Josip Skender, Ante Knešaurek, Adrián Demoč, Tõnu Kõrvits, Daniel Matej, Lena Sierova, Wolfgang Bauer a ďalší).

Zdroj: TS