Emotívne video vyjadruje viac ako tisíc slov!

Charitatívny beh Wings for Life World Run sa na Slovensku koná v máji už po tretíkrát. Tohto celosvetového podujatia sa môžeme zúčastniť až v 34 krajinách po celom svete. Sme radi, že nevynecháva ani Bratislavu. Minul. rok sa na štarte stretlo viac ako 2000 súťažiacich.

Nech.bali medzi nimi vozíčkari, ktor.m je beh určen., úspešní slovenskí športovci, osobnosti, bežci či rekreační atléti. Beh je vďaka svojej mechanike vhodn. pre každého: zabehnete len toľko, koľko zvládnete. A najmä, preteká sa pre dobrú vec: bežíme pre t.ch, ktorí behať nemôžu.

Peter Brichta

Toto motto si zobrali k srdcu aj ambasádori behu. Naše osobnosti sa spojili pre unikátnu charitatívnu myšlienku do emotívneho videa. Krátka snímka predstavuje najmä spolupatričnosť. Každ. ambasádor, či už je alebo nie je bežec, na štart príde s jasn.m cieľom: prejsť určit. počet kilometrov pre spoločnú misiu. Aby tí, ktorí dnes nemôžu, mohli opäť chodiť. Herec Filip Túma, moderátor Matej “Sajfa” Cifra,  YouTuber Daniel “Gogo” Štrauch, motocyklov. pretekár Ivan Jakeš, crossfit tréner Dominik Hopjak, reprezentant Slovenska v sledge hokeji Marián Ligda či kajakárka Jana Dukátová. Síce bezslov, ale svojou účasťou vo videu a na projekte vyz.vajú všetk.ch, aby sa na beh prihlásili. Cel. registračn. poplatok totiž putuje nadácii Wings for Life, ktorá skúma poranenia miechy. Dáva tak nádej tisícom hendikepovan.m.

Pozrite si video tu: https://win.gs/1oVbWnV

Slovenská tvorba,  slovenské osobnosti, domáca pôda

Vo videu pozorujeme slovenské tváre, ako aj lokálne miesta, na ktor.ch sa natáčalo. Celú video produkciu mal pod palcom mlad. talentovan. režisér Boris Holečko (https://borisholecko.com/), ktor. sa venuje audiovizuálnej tvorbe viac ako dva roky. Boris s jednotliv.mi ambasádormi natočil najprv krátku video vizitku, s každ.m ambasádorom na inom mieste. Tú potom každá z osobností prezentovala aj cez svoje sociálne siete. Nakoniec sa vizitky zoskupili do spoločného videa.

Matej Fabianek

Každ. ambasádor je niečim in. –v.nimočn., a tomu sme chceli prispôsobiť aj rozmanitosť lokácií. Nakrúcalo sa na rôznych miestach ako napríkladvrch Kamzík, okolie Liptovskéko Mikuláša, ale aj lokality v centre Bratislavy -Petržalka, Lodenica či most SNP. Miesta majú reflektovať emóciu, ktorou video korešponduje a ich rozmanitosť symbolizuje rôznorodosť jednotliv.ch ambasádorov,”hovorí Boris.

Nielen video snímka, ale aj hudobná nahrávka pochádza z tvorby ďalšieho slovenského talentu. Je ním Jureš “Fallgrapp” Líška ( https://www.facebook.com/Fallgrapp),multiinštrumentalista a frontman kapely Fallgrapp. Jureš  zložil túto hudbu čisto pre účely videa. A teda podmaz, ktor. tu môžeme počuť, je originálom. Hudba vyjadruje nádej, gradáciu a veľkoleposť myšlienky ako aj spoločné odhodlanie ambasádorov.

Marian Ligda celebrates during the Wings for Life World Run in Bratislava, Slovakia on May 3, 2015. // Dan Vojtech for Wings for Life World Run // P-20150504-01263 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //
Marian Ligda celebrates during the Wings for Life World Run in Bratislava, Slovakia on May 3, 2015. // Dan Vojtech for Wings for Life World Run // P-20150504-01263 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //

Beh Wings for Life World Run sa tento rok v Bratislave uskutoční 8. mája o 13:00 (CET.) Na štarte sa stretnú nielen všetci ambasádori z videa, ale aj ďalšie osobnosti ako napríklad herec Róbert Jakab, bežec Gabriel Švajda či biker Filip Polc. Príďte bežať po ich boku a vyjadrite svoju spolupatričnosť tiež. Spravíme tak niečo dobré nielen pre svoje zdravie, ale aj pre t.ch, čo behať nemôžu.

Viac informácii o podujatí na: www.wingsforlifeworldrun.com/sk
Jednotlivé videá ambasádorov tu: https://www.wingsforlifeworldrun.com/sk/sk/novinky/

Zdroj: Red Bull SK