Dve knižné novinky Divadelného ústavu za dva dni!

Pestrý rad publikácií Divadelného ústavu sa rozšíril o dve nové knihy. Prvá z nich, Divadelný ústav 1961 – 2011, bude slávnostne uvedená na vernisáži výstavy Ako sa uchováva pominuteľnosť  v stredu 8. júna 2011 o 17.00 hod. v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.

Vzápätí bude verejnosti prezentovaná ďalšia knižná novinka: Krátky sprievodca Archívom Divadelného ústavu Bratislava. Prezentácia publikácie sa uskutoční vo štvrtok 9. júna 2011 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 v Bratislave. Obe publikácie vznikli pri príležitosti 50.  výročia od založenia Divadelného ústavu Bratislava.

Kratky sprievodca Archivom
Publikácia Divadelný ústav 1961 – 2011 dokumentuje všetky obdobia vývoja tejto inštitúcie so zameraním na jednotlivé významné dekády, vývin archívu a dokumentácie, edičnú tvorbu, ako i ďalšie aktivity.  Rozhovory s bývalými riaditeľmi a výpovede „pamätníkov“ prinesú doteraz často neznáme udalosti a fakty z histórie ústavu, ako i zaujímavosti zo zákulisia práce v tejto modernej profesionálnej inštitúcii.  Prehľadné súpisy (zamestnancov, oddelení, publikácií, výstavných projektov, ocenení…) pomôžu k plastickému obrazu jedinečnosti a dôležitosti činnosti Divadelného ústavu v Bratislave.

 Presný súpis všetkých archívnych fondov a zbierok Archívu Divadelného ústavu, ako aj ich obsahovú charakteristiku  ponúka Krátky sprievodca Archívom Divadelného ústavu, ktorého autorom je Rudolf Hudec. Odborná publikácia pomyselne otvára odbornej a laickej verejnosti dvere do Archívu Divadelného ústavu a predstavuje všetky jeho klenoty. Medzi ne nesporne patria dokumenty Janka a Oľgy Borodáčovcov, Gašpara Arbéta, Ctibora Filčíka, Magdy Husákovej-Lokvencovej, Jána Kákoša, Petra Karvaša, Lucie Popp či Zity Hudcovej-Frešovej. Vďaka neúnavnej zberateľskej činnosti zamestnancov sa tieto archívne materiály zhromažďovali v Divadelnom ústave počas celej jeho existencie a reflektujú nielen minulosť, ale aj súčasnosť slovenského divadla.

DU 1961-2011

Archív Divadelného ústavu vznikol v roku 2002 a patrí do siete 24 verejných špecializovaných archívov spadajúcich pod odbornú gesciu Odboru archívov Ministerstva vnútra SR. Jeho úlohou je preberať, ochraňovať, odborne spracovávať a sprístupňovať archívne dokumenty viažuce sa k dejinám divadelnej kultúry na Slovensku. V súčasnosti archív spravuje takmer 130 archívnych fondov a zbierok. Publikácia prináša obraz o kultúrnom dedičstve neoceniteľnej hodnoty. A pretože divadelné dielo existuje len v čase a priestore, nezanecháva fyzickú stopu, ide o jediný spôsob, akým sa uchová aj efemérne divadelné umenie na Slovensku.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET