Dvadsiata Beseda u Bigbítu láka na zahraničných umelcov aj sprievodný program!

Nejen čtyřicítka kapel ze sedmi zemí a výrazné zastoupení umìlcù z partnerských krajin visegrádského prostoru, ale také bohatý interaktivní program Apollónova návštìva a soutìž regionálních písničkářù, to vše nabízí jubilejní ročník festivalu Beseda u Bigbítu. Ve dnech 3. a 4. 8. 2012 se s podtitulkem „kultura z jiného svìta“ letos v Tasovì koná už podvacáté.

S podporou Mezinárodního visegrádského fondu se do malebné obce na úpatí Bílých Karpat sjede celá řada projektù, které by si v Česku v takovém složení nikdy nezahrály. V programu se tak vedle headlinerù z dalších evropských zemí, kterými jsou zejména britské kapely Hidden Orchestra a Three Trapped Tigers, představí domácí tahouni i řada zajímavých kapel ze Slovenska, Maďarska a Polska.

Nejpočetnìji bude v Tasovì zastoupena hudba našich východních sousedù. Z etablovaných jmen v Tasovì zahrají post-novovlnní Vidiek, ironické Karpatské Chrbáty, bluesoví ZVA 12-28 Band či recesisté Sto Múch, v rámci podpory nových objevù pak pořadatelé vsadili na Korben Dallas, Mojo & Blues Band, Psychic a sólový projekt Kamila Grebeňa z Vidieku Hugo d´Gen. Polskou scénu bude na Besedì u Bigbítu prezentovat bezprostřední a k PJ Harvey přirovnávaná rockerka Olivia Anna Livky, maďarský hudební prostor zase psychedeličtí RasaSound, kterým předchází povìst vynikající koncertní kapely. „Zajímá nás především kvalita a celá dramaturgie je postavená velmi nekomerčnì. Moc si vážíme podpory Mezinárodního visegrádského fondu, bez kterého by realizace festivalu ve stávající podobì byla z finančních dùvodù nemožná,“ říká dramaturgynì festivalu Kateřina Janotová.

Festival vždy také ctil kontext slováckého regionu, ve kterém se pořádá. „Podpora regionu je základním leitmotivem celého festivalu. Do Tasova vozíme zajímavá jména zahraniční i domácí provenience, ale reflektujeme také aktuální dìní doma za humny – a umìlce mezi sebou navzájem konfrontujeme,“ vysvìtluje základní vizi Besedy u Bigbítu její ředitel Tomáš Ševčík. Dùležitou roli hraje soutìž regionálních písničkářù a tradičnì silné zastoupení skupin z regionu Slovácka v hlavním programu festivalu. Region letos reprezentuje kvarteto kapel: People z Kyjova, hodonínští Like Fool, Second Toys z Veselí nad Moravou a blatničtí Shatoon.

Soutìž regionálních písničkářù vznikla před čtyřmi lety s myšlenkou podpořit formou vystoupení na festivalu začínající regionální písničkáře. Unikátní koncept, v rámci kterého se v bezprostřední společnosti hlavních hvìzd festivalu ve večerním čase představí nejúspìšnìjší písničkáři ze soutìžního klání, se postupem času stal už plnohodnotnou součástí Besedy u Bigbítu. „V písničkářském svìtì se meze nekladou. Písničkáři k nám patří, a přestože nezaplavují rádia a neplní televize, život bez nich si s naší mentalitou ani neumím představit. Letos se pak v rámci soutìže chceme vrátit k našim kořenùm,“ prozrazuje hlavní organizátor soutìže Petr Podrazil.

Bohatý bude již tradičnì také interaktivní doprovodný program Apollónova návštìva. Pořadatelé se do nìj bìhem rùzných workshopù a soutìží budou snažit tradičnì zapojit také návštìvníky festivalu, kteří tak budou mít možnost stát se spolutvùrci festivalového dìní. V letošním programu, jehož realizaci podpořila Nadace Život umìlce, nebude chybìt stínové divadlo Pavly Motyčkové, performance Miloše Černého, videoart Kateřiny Olivové, prostorové instalace Oldřicha Bystřického, autorský film Kateřiny Turečkové, autorské čtení Romana Klígla a kol., skeče Divadla Matýsek, řada workshopù nebo dìtský koutek. „Program Apollónovy návštìvy bude nenásilnou exkurzí do svìta umìní, u nìhož dopředu počítáme také s aktivitou našich návštìvníkù. Náš festival je především vzájemným dialogem, také proto je v jeho názvu Beseda,“ uzavírá letošní festivalovou nabídku kurátor Apollónovy návštìvy Petr Valihrach.

BUB

Zdroj: Beseda u Bigbítu
Publikoval: Redakcia GREGI.NET