Dvadsiata Beseda u Bigbítu: 40 kapel zo 7 krajín, inšpirácia a otvorenosť!

Beseda u Bigbítu, multižánrový festival na úpatí Bílých Karpat v Tasovì u Veselí nad Moravou, slaví letos dvacáté výročí. Na jubilejním ročníku, který se uskuteční 3.–4. srpna 2012, zahrají angličtí Three Trapped Tigers a skotští Hidden Orchestra, Cedric Burnside Project ze Spojených státù, slovenská legenda Vidiek nebo introvertní elektronik Floex.


Headlinery letošní Besedy u Bigbítu tvoří dvojice skupin z britských ostrovù – Hidden Orchestra a Three Trapped Tigers. Obì kapely odráží tendence současné nezávislé hudby – propojování zdánlivì nesourodých hudebních žánrù a z ní pramenící absolutní tvùrčí svobodu. Hidden Orchestra jsou originálním spojením jazzu, rocku a progresivní elektronické hudby, Three Trapped Tigers kombinují na pozadí instrumentální zručnosti hlukové smyčky s post-rockem, math-rockovými rytmy nebo elektronikou. Jak Hidden Orchestra, tak Three Trapped Tigers zazářily na loňské Pohodì, kde jejich koncerty patřily k vrcholùm celého festivalu. „Obì kapely jsme vidìli minulý rok na Pohodì a nejen pro nás šlo jednoznačnì o jeden z vrcholù festivalu. Současnì máme radost z toho, že na Besedì nabídneme unikátní propojení Hidden Orchestra a Floexe, kteří si na festivalu v nìkolika skladbách navzájem exkluzivnì zahostují,“ říká hlavní dramaturgynì Besedy u Bigbítu Kateřina Janotová. 

Součástí žánrového spektra Besedy je tradičnì špičkové blues přivezené z kolébky tohoto žánru – letos se představí živelní Američané Cedric Burnside Project.

Výčet dalších vystupujících na dvacátém ročníku Besedy u Bigbítu vìrohodnì zosobňuje hlavní ideje festivalu – proti žánru jako mýtu hudební minulosti vystupuje tolerance zdánlivì nespojitelných hudebních i lidských inspirací. Bonus je asi nejvýznačnìjší domácí odpovìdí na aktivistické písničkářství v současné hudbì. Oceňovaný je i další interpret, introvertní elektronik a hráč na nìkolik hudebních nástrojù Floex. Snaha o multižánrovost se ovšem projevuje také v ostatních potvrzených jménech. Jablkoň vyšli z alternativních inspirací, ale v současnosti jsou doma na folkových i nezávislých festivalech. Prince of Tennis, nový projekt Davida Volence a Jana Čachtického, je inteligentní elektronickou hudbou s ohlasem osmdesátých let. Vložte kočku se nebojí mísit deklamovaný text s elektronickými nebo rockovými polohami a ukrajinské elektro-akustické duo Zapaska má podobný zábìr jako domácí duo DVA, jen s vìtším přesahem do folklóru.

Alternativní písničkářství bude na Besedì zastoupeno projektem Cirkus Cermaque nebo příbuznì znìjící kapelou Čvachtavý lachtan, která se na hudební scénu vrátila po nìkolikaleté pauze. Písničkářství vycházející z hip-hopové poetiky budou v Tasovì vedle Bonuse zastupovat také Prago Union a strhující blues-rockovou kombinaci předvedou ménì známí Abigail Ybarra. Tradičnì budou na Besedì zastoupeny ale také rùzné podoby metalové a rockové hudby, namátkou třeba Ravelin 7 nebo The Truth Is Out There, a mezi další plánované skupiny z Česka patří ještì funkoví recesisté BT´n´J, pokračovatelé Terne Čhave Bitumen Beat nebo skoční Vobezdud.

Nedílnou součástí dramaturgie Besedy u Bigbítu je již nìkolik let program mapující visegrádský prostor, s dùrazem na hudební scénu Slovenska, Maďarska a Polska. Početná je pak na Besedì zejména enkláva slovenské hudby. Kromì legendy slovenské nové vlny Vidiek si v Tasovì zahrají například recesisticky-rockové Karpatské chrbáty, bluesoví ZVA 12-28 Band, indie-popoví Hugo d´Gen nebo objev slovenské scény Korben Dallas. Potvrzená jsou už i vystoupení polské samorostky Olivie Anny Livki a maďarských psychedelikù RasaSound. 

Dùležitým bodem programu zùstávají i letos regionální umìlci a hudebníci. „Počítáme s pìti skupinami z regionu Slovácka a blízkého okolí a místní umìlci pak také dostanou prostor v soutìži písničkářù a doprovodném programu Apollónova návštìva“, uvádí dramaturgynì festivalu Kateřina Janotová. Beseda tak opìt zùstane otevřeným prostorem, kde vedle sebe mùže stát folkové písničkářství, elektronický experiment nebo regionální umìlci. „Moc se tìšíme, až dvacetiny Besedy v Topolovém hájku s návštìvníky společnì oslavíme. Máme rádi osobní přístup a udìláme vše pro to, aby letošní Beseda pro všechny přítomné byla nejen svátkem hudby, ale taky vzájemné pospolitosti, inspirace a otevřenosti,“ zdùrazňuje hlavní myšlenku Besedy u Bigbítu ředitel festivalu Tomáš Ševčík.

BUB

Zdroj: Beseda u Bigbítu
Publikoval: Redakcia GREGI.NET