Dramaticky mladí: Výzva pre mladých dramatikov – dramaticky mladých.

Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov. Môže sa jej zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať divadelnú hru.

Divadelný ústav Bratislava vyzýva všetkých mladých dramatikov do 18 rokov, aby svoje dramatické pokusy nestrážili doma, ale zaslali ich do súťaže. Uzávierka piateho ročníka súťaže DRAMATICKY MLADÍ 2014 je 20. apríla 2014.

Texty pošlite na adresu Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava – heslo „Dramaticky mladí“, a zároveň elektronicky na marek.godovic@theatre.sk . K hre treba uviesť kontakt a vek autora alebo autorky.

Súťaž je určená pre študentov základných a stredných škôl, pre všetky deti a mládež do 18 rokov. Prihlásené texty posúdi odborná porota. Tematické zameranie textu je ľubovoľné. Na výhercov čakajú atraktívne ceny. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v máji v rámci 10. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2014.

Ako podpornú aktivitu súťaže organizuje Divadelný ústav dielne kreatívneho písania. V školskom roku 2013/2014 sa konajú v Štúdiu 12 a v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici a v Mestskom divadle Žilina. Účastníci dielní pod vedením skúsených lektorov pracujú celý školský rok na tvorbe dramatického textu, na improvizačných literárnych aj hereckých cvičeniach.

Viac informácií o súťaži a archív predchádzajúcich ročníkov nájdete na: https://www.theatre.sk/sk/aktivity/sutaz-textov-dramaticky-mladi/dramaticky-mladi-2012-2/

Vyhlasovateľom súťaže Dramaticky mladí je Divadelný ústav Bratislava

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute