Dramatické osudy pozostalosti M. R. Štefánika.

Slovenské národné múzeum spravuje vo svojom zbierkovom fonde unikátne poklady z minulosti Slovenska, ktoré pomáhajú osvetľovať mnohé významné historické udalostí minulých storočí a pohnuté osudy ich tvorcov.

K týmto osobnostiam patrí aj Milan Rastislav Štefánik, jedna z najvýznamnejších osobností našich novodobých dejín. Spolu s T.  G.  Masarykom a E. Benešom stál pri zrode Československej republiky v roku 1918.

Slovenské národné múzeum od roku 1940 spravuje  bohatú pozostalosť M. R. Štefánika.  Jej cesta do Slovenského národného múzea nebola jednoduchá. Peripetie a dramatický osud pozostalosti pokračoval aj v Slovenskom národnom múzeu. Po zrušení memoriálnej expozície M. R. Štefánika v SNM v Martine v roku 1953 nenechali vtedajší  mocipáni na pokoji ani jeho pozostalosť.  Vynaložili nemalé úsilie, aby sa „rozplynula“  v zbierkových fondoch múzeí na Slovensku.

Návštevníci SNM sa o dramatických osudoch pozostalosti budú môcť dozvedieť viac na sprievodnom podujatí k výstave 12 rokov SNM. O takmer detektívnom mapovaní pozostalosti bude hovoriť PhDr. Eva Králiková, kurátorka SNM-Múzeá v Martine a autorka stálej expozície M.

R. Štefánika v Košariskách. O vzácnej leteckej bunde Štefánika porozpráva  PhDr. Gabriela Podušelová. Prednášku doplní krátky dokument o odbornom ošetrení bundy, v ktorej Štefánik zahynul. Na záver si  účastníci pozrú výstavu 120 rokov Slovenského národného múzea, kde je vystavená aj letecká bunda, v ktorej Štefánik zahynul a predmety, ktoré priniesol zo svojich potuliek po  svete.

Pozostalosť  dokumentuje mimoriadne činorodý a aktívny život Štefánika,  ktorý ako astronóm a politik navštívil mnohé exotické krajiny  sveta. Obsahuje niekoľko tisíc jednotiek – osobné veci M. R. Štefánika,  zariadenie jeho bytu v Paríži, rozličné technické astronomické a iné prístroje. Ako vášnivý fotograf  zdokumentoval  svoje cesty aj cez šošovku fotoaparátu, preto je súčasťou pozostalosti  aj  bohatá zbierka negatívov z ciest po  svete od Mont Blancu cez Alžír až po Polynéziu a Tahiti. Jej súčasťou  sú aj fotografie dokumentujúce  misie M. R. Štefánika pri formovaní československých légií v Taliansku a v Rusku. Ako výsledok jeho cestovateľských aktivít sa v pozostalosti dochovalo tiež mnoho iných zaujímavých a cenných predmetov.  Pre dejiny výtvarného umenia zachránil a priniesol do Európy z Tahiti  aj  drevorezy a drevoryty P. Gauguina.

PhDr. Eva Králiková spojila celý svoj profesionálny  živote so Slovenským národným múzeom v Martine. Tu spravovala historické a umelecko-historické zbierky, kde sú mnohé cenné artefakty spojené s dejinami  Slovenska, aj  SNM.  Tu postupne spracovávala aj pozostalosť M. R. Štefánika – napr. publikácia Obrazopis sveta. Pripravila mnoho výstav. Je spoluautorkou stálej expozície v Múzeu SNR na Myjave  a v Rodnom dome Štefánika v Košariskách.

PhDr. Gabriela Podušelo pracuje od  roku  1992 v Slovenskom národnom múzeu. Venuje sa najmä teoretickým  problémom muzeológie a legislatívnym otázkam múzeí a galérií. Podieľala sa na príprave niektorých publikácií o činnosti múzeí – napr. Slovensko. Sprievodca po múzeách a galériách, reprezentatívna publikácia Slovenské národné múzeum.

stefanik FB

Zdroj: SNM