Dozrievanie v čase v Spišskom divadle!

Divadelný ústav Bratislava a Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi pozývajú na vernisáž výstavy Dozrievanie v čase – 20 rokov Spišského divadla. Vernisáž stálej expozície sa uskutoční vo štvrtok 26. januára o 18.00 hod. v Spišskom divadle. Po vernisáži sa koná slávnostná premiéra hry Henrika Ibsena Nepriateľ ľudu v réžii riaditeľa divadla Emila Spišáka.

Výstava Dozrievanie v čase – 20 rokov Spišského divadla je prvou časťou triptychu k dejinám slovenského profesionálneho divadla v Spišskej Novej Vsi. Prvá časť sa sústreďuje najmä na posledných dvadsať rokov, keď divadlo hľadalo svoju tvár, divákov a miesto v rámci východoslovenského divadelného sveta. Výstava takisto prináša odkazy na minulosť, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou historického povedomia mesta i divadla. Kurátorkou výstavy je Zuzana Nemcová Gulíková. Grafické riešenie a produkciu zabezpečila Viera Burešová.

Dozrievanie v case

Redutu v Spišskej Novej Vsi postavili v rokoch 1900 až 1905 podľa projektu architekta K. Gerstera. Jej divadelná sála patrí svojou akustikou medzi najlepšie na Slovensku. Prvé slovenské profesionálne divadlo sa v nej usadilo po reorganizácii druhého súboru Dedinského divadla. Jeho stá premiéra tak v roku 1957 symbolicky otvorila brány Reduty Štátnej zájazdovej scéne, súboru Spišská Nová Ves. V roku 1959 sa súbor osamostatnil a pod názvom Krajové divadlo pôsobil do roku 1963. V poradí druhou profesionálnou scénou, ktorá sa usídlila v tejto takmer rozprávkovej neorenesančnej budove v roku 1980, bol súbor pre deti a mládež (DaM). Súbor organizačne podliehal pod Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a spolužitie trvalo dvadsať rokov.

Dozrievanie v case

Počas sezóny 1991/1992 prišlo k ďalšiemu organizačnému a umeleckému osamostatneniu. Súbor prešiel zásadnou dramaturgickou transformáciou. Z divadla orientovaného predovšetkým na detských a mladých divákov sa postupne stalo štandardné repertoárové divadlo. V posledných rokoch nastal v súbore výrazný personálny pohyb, posilnili ho absolventi herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici a dovàšila sa jeho umelecká premena na plnohodnotné regionálne divadlo so stabilným tvorivým tímom a repertoárom pokrývajúcim potreby všetkých diváckych a vekových kategórií. Spišské divadlo v budove Reduty sa stalo nielen vďaka svojej polohe v centre živou súčasťou mesta Spišská Nová Ves.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET