Dožinky 2020

Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine pripravilo podujatie osláv tohoročnej úrody – Dožinky, ktoré sa bude konať v nedeľu 23. augusta 2020 od 10.00 do 16.00 h v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch. Podujatie bude prebiehať v zmysle protiepidemiologických opatrení, vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Dožinky, ako súčasť výročného obyčajového cyklu našich predkov, patria k starej roľníckej tradícii na Slovensku. Koniec leta a jeseň predstavovali pre roľníkov vždy obdobie významnej pracovnej aktivity. Ukončenie zberu úrody preto už tradične sprevádzajú oslavy, ktoré mali v minulosti priam obradný charakter. Takto sa sformovali v kontexte dobových predstáv aj potrieb obyvateľstva.

Múzeum pozýva do najväčšej národopisnej expozície v prírode – Múzea slovenskej dediny, na oslavy tohoročnej úrody. Návštevníci sa tu zoznámia so zvykmi, ktoré v minulosti sprevádzali žatvu na dedine. Môžu sa tešiť na ukážky poľnohospodárskych prác spojených so zberom a spracovaním obilia, ako mlátenie obilia na mláťačke, jeho čistenie na rajtári a rezanie slamy na sečku kosovou rezačkou. Vyskúšať si budú môcť napríklad aj mletie obilia na žarnove.

V programe vystúpia folklórne súbory Kýčera z Ochodnice a Turiec z Martina. Ich členovia predstavia zvyky, ktoré boli v minulosti zaužívané pri poďakovaní sa za úrodu. Folklórny súbor z Kysúc predvedie dožinkový sprievod a veselicu, FS Turiec dožinkovú zábavu a okrem iného naučí návštevníkov tancovať „sečkársky tanec“.

O 13.30 hod. sa v drevenom kostole z Rudna uskutočnia ev. a. v. služby Božie.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. Z dôvodu konania podujatia v zmysle protiepidemiologických opatrení, vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR, prosí návštevníkov o trpezlivosť a pochopenie pri ich dodržiavaní a rešpektovaní maximálneho počtu návštevníkov.

Zdroj SNM