Do verejnej zbierky na obnovu hradu Krásna Hôrka už prispeli stovky ľudí!

Do verejnej zbierky na obnovu hradu Krásna Hôrka už prispeli stovky ľudí. Pomocnú ruku medzi prvými podala aj Poštová banka – generálny partner SNM.

Týždeň po vypuknutí požiaru na hrade Krásna Hôrka sú už všetky zbierkové predmety premiestnené a uložené v okolitých múzeách v Betliari, Rožňave a Košiciach. Múzeum zároveň vyhlásilo 13. marca verejnú zbierku na obnovu hradu, do ktorej doteraz prispeli už stovky ľudí. Požiar na hrade Krásna Hôrka úplne zničil drevené strechy a interiér nedávno zrekonštruovaného gotického paláca so zbierkami. Poškodil obvodové murivo a preboril klenbu kongregačnej siene. Pred požiarom sa našťastie podarilo zachrániť 90 % zbierkových predmetov, ktoré sú v súčasnosti už všetky premiestnené a uložené v okolitých múzeách v Betliari, Rožňave a Košiciach. Na ich záchrane, balení a premiestnení sa podieľali denne 40 členné skupiny ľudí zastúpených z partnerských múzeí – Múzea Betliar, Múzea Bojnice, Spišského múzea v Levoči a Baníckeho múzea v Rožňave. Presun zbierok sa konal v etapách pretože musel zohľadniť charakter zbierkových predmetov a trval niekoľko dní. V najbližších dňoch sa začne s prácami na dočasné prekrytie obnažených klenbových stropov a múrov hradu.

Paralelne so záchrannými prácami prebiehala na hrade aj obhliadka škôd a vyhodnocovanie statických rizík po požiari. Škoda na hrade Krásna Hôrka je krytá poistnou zmluvou do výšky 11 617 872 eur na nehnuteľnom a nehnuteľnom majetku. Poisťovňa stanovila výšku škody na 8 miliónov eur. Na základe predbežnej expertnej správy o poistnej udalosti je odhad škody na hrade Krásna Hôrka na nehnuteľnom majetku 7 miliónov a hnuteľnom 1 milión eur. Percento krytia ešte nie je určené.

Dňa 13. marca 2012 vyhlásilo Slovenské národné múzeum verejnú zbierku na obnovu hradu Krásna Hôrka, ktorá sa uskutoční na celom území Slovenskej republiky a potrvá do 13. marca 2013. „Prostredníctvom tejto zbierky chceme osloviť všetkých obyvateľov Slovenska aby pomohli a podporili obnovu Krásnej Hôrky. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci sa nám podarí vrátiť jej život a pôvodnú krásu,“ uviedol Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM. Pomocnú ruku medzi prvými podal aj generálny partner Slovenského národného múzea – Poštová banka. „Krásna Hôrka je významnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, je obrazom našich hodnôt a histórie a ako generálny partner Slovenského národného múzea si to plne uvedomujeme. Aj preto sme sa snažili promptne zareagovať a rozhodli sme sa venovať na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky finančnú pomoc vo výške 33 tisíc eur. Veríme, že aj vďaka nej sa podarí vrátiť hradu jeho čarovnú podobu ,“ povedal Marek Tarda, generálny riaditeľ Poštovej banky.

Verejná zbierka bude vykonávaná poukazovaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný účet verejnej zbierky 7000 443743/8180, vedený v Štátnej pokladnici, poštovými poukazmi alebo prevodom z účtu prispievateľov. Informácie o zbierke sú zverejnené na našej oficiálnej stránke www.snm.sk.

Požiar na hrade Krásna Hôrka vníma Slovenské národné múzeum nie len ako veľký úder pre kultúrne dedičstvo Slovenska a snahu o jeho ochranu, ale aj ako negatívny dosah na ďalší rozvoj kultúrneho turizmu v širšom regionálnom kontexte. „Vážime si všetku pomoc tých, ktorí si zodpovedne uvedomujú dôležitosť ochrany a obnovy nášho kultúrneho dedičstva a vopred za túto pomoc ďakujeme,“ hovorí Rastislav Púdelka.

Zbierka
pre stiahnutie plagátu v PDF kliknite na obrázok

Zdroj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET