Dizajn vs. Fotografia!

Projekt Dizajn vs. Fotografy je sondou do prezentácie a komunikácie súčasného slovenského dizajnu prostredníctvom jeho fotografie. Vložením slovíčka versus do názvu výstavy by sme radi upozornili na otázky, ktoré si tento projekt kladie: „Je cieľom dizajnu novátorským spôsobom vytvárať veci lepšie, krajšie a funkčnejšie? Je cieľom fotografie dizajnu popisovať a predávať dizajn pomocou vysielania správ o pocite či štýle? Je ich symbióza založená na vzájomnej podpore a porozumení, či je to vo výsledku vlastne celkom inak?“ OK, vzdávam sa, máš argumenty, aj som unavená, dajme to takto.

Dizajn kráča ruka v ruke s fotografiu za spoločným komerčným a estetickým cieľom už od počiatku dvadsiateho storočia Formované sú hlavne napätím medzi tradíciou a modernosťou, vplyvom zahraničných estetických trendov, dôrazom na individualitu a na životné prostredie a rovnako pôsobením domácej spoločenskej kultúrnej ekonomickej a politickej situácie. Dnešné slovenské tendencie pomaly napredujú po dlhej ceste k väčšej slobode a kreativite formované hlavne napätím medzi tradíciou a modernosťou, vplyvom zahraničných estetických trendov, dôrazom na individualitu a na životné prostredie a rovnako pôsobením spoločenskej kultúrnej ekonomickej a politickej situácie.

Táto skutočnosť je zrejmá hlavne v disciplínach zahrnutých do expozície, deliac ju tak na samostatné kategórie: Architektúra, Nábytkový dizajn, Móda, Produktový a Grafický dizajn.

Pozývame Vás prostredníctvom Vášho vlastného názoru zistiť ako slovenská verejnosť vníma a hodnotí slovenský dizajn a jeho fotografické vyobrazenie. (Výstava ponúka prehľad tvorby viac ako 60 súčasných slovenských dizajnérov a fotografov).

Dizajn vs. Fotografia
Termín: 18. 5. – 31. 5. 2012
Miesto: galéria Art Design Project, Velehradská 7/A , Bratislava Vernisáž: 18.5.2012 o 19:00 hod.
Kurátorská koncepcia: Simona Janišová a Dušan Kochol

DDD

Zdroj: DDD
Publikoval: Redakcia GREGI.NET