Divadlo v čase – čas v divadle!

Výstavu DIVADLO V ČASE – ČAS V DIVADLE pripravil Divadelný ústav Bratislava pri príležitosti 65. výročia vzniku Divadla Nová scéna Bratislava.

Vernisáž výstavy DIVADLO V ČASE – ČAS V DIVADLE sa uskutoční v piatok 2. marca v Divadle Nová scéna Bratislava. Slávnostné otvorenie bude netradične, približne o 20.30 hod., cez prestávku premiéry inscenácie Cigáni idú do neba priamo v hľadisku divadla. Výstavu DIVADLO V ČASE – ČAS V DIVADLE pripravil Divadelný ústav Bratislava pri príležitosti 65. výročia vzniku Divadla Nová scéna.

Divadlo

Návštevníci stálej expozície DIVADLO V ČASE – ČAS V DIVADLE v dolnom vestibule Divadla Nová scéna uvidia materiály z Archívu Divadelného ústavu Bratislava, ako aj osobného archívu Viery Helbichovej Vašekovej. Autormi vystavených fotografií sú Ctibor Bachratý, Pavol Breier, Štefan Bukšár, Vladimír Hák, Tibor Huszár, Anton Kralovič, Fedor Nemec, Gejza Podhorský, Anton Sládek, Anton Šmotlák, Igor Teluch, Olga Triaška.

Divadlo

„Pri koncipovaní výstavy sme za základný postup zvolili prirodzenú časovú následnosť. Tvorbu divadla sme rozdelili do štyroch časových úsekov, ktoré rešpektujú dobové, administratívne i umelecké špecifiká divadla. V rámci jednotlivých úsekov sme sa snažili popri zachytení dramaturgických línií vytvoriť aj tvorivé portréty významných režisérov, ktorí umelecky formovali súbory Novej scény. Pre jednoznačnejšiu a ľahšiu divácku orientáciu sme použili tri základné farebné podklady,“ povedala o koncepte výstavy kurátorka Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková. „Tak môžete prechádzať výstavou a nerušene sledovať len jednu líniu vývoja. Ale môžete si ju vychutnať aj ako celok. Začíname v roku 1946 a končíme v roku 2011,“ dodala.

Na výstave spolupracovali
Kurátorka výstavy Mgr. Zuzana Nemcová Gulíková
Odborná spolupráca Mgr. art. Nina Bačíková
Grafické riešenie a produkcia Viera Burešová
Technická spolupráca Viera Helbichová Vašeková
Jazyková redaktorka Mgr. Mária Adamčíková

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET