Divadlo Pôtoň uvedie v SND novú inscenáciu.

V piatok 21. júna 2019 sa v Štúdiu Slovenského národného divadla uskutoční bratislavská repríza inscenácie Pastierska symfónia. Jej tvorivý tím sa minulý rok podpísal pod najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny – Americký cisár.

„Exportný potenciál inscenácie umocňuje prirodzene včlenená a intelektuálne, súdobo reflektovaná „pastierska“, čiže etnografická, historická či sociologická línia, pozostávajúca z rôznorodého autentického folklóru i religióznych tradícií z územia dnešného Slovenska. Čo je však hlavné – Pastierska symfónia prináša témy, ktoré sú dôležité, aktuálne a atraktívne nielen pre Slovenskú či európsku kultúru.“, napísala v recenzii Anna Grusková pre časopis kød – konkrétne o divadle.

Scénická esej Pastierska symfónia vznikala na základe tém, ktoré ponúka klasická slovenská dráma z minulého storočia odohrávajúca sa v prostredí Demänovskej doliny – Bačova žena. Príbeh hrdinov zo Stodolovej reemigračnej drámy sa v kompozícii Divadla Pôtoň transformuje do prúdu asociatívnych obrazov národnej a kultúrnej identity, mytológie a kolektívnej pamäte. Krátka lokálna legenda sa premieňa na správu o civilizácii. Civilizácii, ktorá zostala zakliesnená nielen v geografickom, ale najmä v myšlienkovom a hodnotovom mŕtvom bode, na rázcestí medzi zánikom a znovuzrodením. Scénická esej odkazuje na vzťah človeka k prírode, tradíciám, kultúre, náboženstvu a rituálom, obnažuje národnú pamäť, folkloristický sentiment a úpornú snahu zachovávať pozostatky našej predhistórie. Rekonštrukcia minulosti sa prelína s analýzou prítomnosti a na pozadí starého defragmentovaného príbehu prebieha konfrontácia so súčasnosťou.

„Pokúšame sa o vytvorenie svojbytného jazyka, opierajúc sa v práci (v procese tvorby) o metódu introspekcie. Skúmaním vzťahu medzi človekom a prírodou, človekom a vierou, jednotlivcom a spoločnosťou, na pôdoryse jednoduchého príbehu, sa pokúšame vyabstrahovať univerzum a z jeho esencií vytvoriť nový mýtus.

Inakosť je obohacujúca. Skúmame osobné hranice a priepustnosť. Nerešpektujeme zaužívané hierarchie v tíme, každá funkcia je spochybniteľná. Koncept inscenácie vzniká v procese kolektívnej tvorby s výrazným autorským vkladom performerov. Vyznávame eklekticizmus ako princíp tvorby a zdroj pre vytvorenie kompaktného jazyka. Skúmame možnosti komunikácie s divákom nielen v zmyslovej, ale predovšetkým v asociatívnej rovine, v spoločnom prepojení univerzálnych kultúrnych odkazov.“, povedala k procesu tvorby inscenácie režisérka Iveta Ditte Jurčová.

Tvorivý inscenačný tím pracoval v takmer identickom zložení ako pri tvorbe inscenácie Americký cisár, ktorá získala cenu Dosky 2018 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny a nominácie za najlepšiu réžiu a najlepšiu scénografiu.

Réžia: Iveta Ditte Jurčová, Autori projektu: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová, Dramaturgia: Marek Godovič, Libreto: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová, Katarína Caková, Pohybová spolupráca: Robo Nižník, Hlasová príprava: Ivana Mer, Hudba: Ivana Mer & Cristian Estrella

Výtvarný koncept: Katarína Caková, Iveta Ditte Jurčová, Výtvarná realizácia: Katarína Caková. V inscenácii Pastierska symfónia účinkujú Ela Lehotská, Natália Puklušová, Robo Nižník, Filip Jekkel a Ľubomír Raši.

Pastierska symfónia mala premiéru 13. apríla 2019 v Divadle Pôtoň v Bátovciach. Ďalšie predstavenie uvedie divadlo v DK Liptovský Mikuláš 22. júna 2019.

Projekty Divadla Pôtoň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac informácií nájdete: www.poton.sk

Zdroj: TS