Divadlo Pôtoň sa v novom roku bude sústrediť na rezidentov a vlastnú divadelnú tvorbu, čaká ho premiéra Amerického cisára!

Rok 2017 bol v Divadle Pôtoň jeden z najsilnejších – podarilo sa zrealizovať viac ako 120 podujatí a aktivít. Najväčší úspech mala koprodukčná inscenácia Miracles, ktorá podľa mnohých patrila k divadelným udalostiam roka a zároveň upriamila pozornosť na Bátovce.

Minulý rok tiež ukázal, že vidiecky kultúrny priestor môže byť zaujímavý pre slovenských a zahraničných umelcov, uskutočnilo sa až 25 rezidencií a v roku 2018 by mali rezidenti stráviť v Divadle Pôtoň až 250 dní. Divadelníci pripravujú premiéru inscenácie Americký cisár podľa predlohy Martina Pollacka a chcú pokračovať v projekte Psota na Slovensku. Úspešná Pecha Kucha Night bude pokračovať aj v roku 2018. Peňazí však bude mať Divadlo Pôtoň výrazne menej.

 Rok 2017 bol v Divadle Pôtoň jedným z najsilnejších, čo do počtu aktivít, premiér, ale aj koprodukcií a spoluprác. Z hľadiska realizovaných projektov nás najviac teší uvedenie koprodukčnej inscenácie Miracles, ktorá v podstate charakterizovala náš tvorivý rok a upriamovala pozornosť na Bátovce azda najviac so všetkých našich projektov. Podľa viacerých kritikov to bol výnimočný divadelný projekt, aký na Slovensku nemá obdobu. V súčasnosti prebieha finálna fáza výskumného projektu Apel lokality, ktorý sme pripravovali v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Sme veľmi zvedaví na výsledky nášho skúmania v chudobných lokalitách Slovenska,” povedal riaditeľ divadla Michal Ditte.

Uplynulý rok sa dá zhodnotiť aj v číslach. Divadlo Pôtoň uviedlo štyri vydania formátu Pecha Kucha Night s viac ako 40 prezentáciami inšpiratívnych projektov z celého Slovenska, osem celodenných podujatí projektu Psota na Slovensku so 40 aktivitami pre študentov stredných a vysokých škôl, štyri premiéry (z toho tri koprodukčné divadelné projekty), 25 rezidenčných pobytov, 50 podujatí v prezentačnom programe (divadelné inscenácie, koncerty, výstavy), 25 workshopov pre miestne komunity, päť špecifických vzdelávacích aktivít, 100 filmových projekcií a štyri podujatia v rámci výskumu publika v chudobných lokalitách Slovenska.

Napriek tomu, že sme v roku 2017 odpremiérovali štyri inscenácie (Vojenské meno Rama, Miracles, Women´s fate today, Temná noc +/- Obrazy pre srnky) a zdanlivo veci fungujú, tak ako majú, nie je to tak. Chceme sa vo vlastnej tvorbe prinavrátiť k spôsobu práce, keď vznikali inscenácie ako Terra Granus, či Psota,” dodal k hodnoteniu roka riaditeľ divadla. Najbližšia premiéra je naplánovaná na máj 2018, vyvrcholí ňou ďalší koprodukčný projekt Americký cisár, ktorý vzniká v spolupráci s Divadelným ústavom a so Štúdiom 12.

Ako hovoria zakladatelia Divadla Pôtoň, priestor, financie ani fyzické sily a energiu nemožno neohraničene nafúknuť. Preto pristupujú k racionálnejším a efektívnejším riešeniam. “Rok 2017 nám ukázal aj to, že vidiecky kultúrny priestor môže byť zaujímavý pre slovenských a zahraničných umelcov; že so stúpajúcou podporou v oblasti tvorby na Slovensku má toho síce veľa vzniknúť, ale je problém s priestormi, v ktorých by sa dalo dlhodobo pracovať. Na výzvu v rezidenčnom programe nám zareagovalo viac ako 40 umelcov a umeleckých skupín. Uvažujeme nad rozšírením ubytovacích kapacít a vytvorením ďalších pracovných priestorov. Je to však beh na dlhšiu trať,” hovorí Michal Ditte. Tohto roku bude v Bátovciach 15 rezidencií umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Ruska, Nemecka, Poľska a USA; v priestoroch divadla strávia až 250 dní z roku. Štyri z nich sa zakončia premiérou, ďalších 11 prezentáciami typu work in progress.

Ako spresnil Michal Ditte, celkový rozpočet na rok 2017 sa pohyboval na úrovni 140.000 eur. Finančné zdroje získali z Fondu na podporu umenia, Ministerstva spravodlivosti SR, Nadácie ZSE, čerpali štrukturálne fondy z programu LEADER, podporila ich European cultural foundation a boli tiež partnerom projektu, ktorý bol financovaný cez International Visegrad fund. “Z väčšej časti sme zrekonštruovali verejné priestory divadla, tento rok by sme túto časť obnovy chceli uzavrieť – chýba tomu už len skutočne málo,” dodal Michal Ditte s tým, že v dotačnom systéme Fondu na podporu umenia v programe veľkých kultúrnych centier Divadlo Pôtoň kleslo v pridelenej dotácii o 33.000 eur. “Nepoznáme dôvod. Ak sme v roku 2017 mali viac ako 120 podujatí a aktivít, tak v roku 2018 to bude určite menší rozsah. Hľadáme ďalšie zdroje. Je dosť pravdepodobné, že viaceré projekty budú mať presah až do začiatku roka 2019,” uzavrel divadelný dramaturg.

Viac informácií nájdete: www.poton.sk

Zdroj: bARSdobrýchýr