Divadlo Pôtoň otvára nový rok workshopmi pre záujemcov kreatívneho písania a mladých manažérov kultúry!

Aktuálny rok 2017 sa v Divadlo Pôtoň začne prvým rezidenčným pobytom mladej spisovateľky Kataríny Vargovej a jej workshopom kreatívneho písania, pre mladých manažérov kultúry je určený workshop Impulz, ktorý ponúkne návod, ako postupovať pri tvorbe umeleckého projektu. Na záver mesiaca uvádza tento mladý kreatívny priestor v bývalom kultúrnom dome v Bátovciach aj filmové projekcie – animovaný film Až na severný pól a americkú drámu James White.    

Možnosť zúčastniť sa rezidenčného pobytu v Divadle Pôtoň si veľmi vážim. Myslím, že každý autor potrebuje odstup od pracovných či študijných povinností, aby sa mohol plne sústrediť na tvorbu. Verím, že dva týždne v kreatívnom a inšpiratívnom prostredí Divadla Pôtoň mi poskytnú dostatočný priestor na písanie, ktorý by som v bežnom živote len ťažko hľadala,“ povedala poslucháčka scenáristiky a dramaturgie na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, absolventka študijných pobytov v Belgicku a vo Veľkej Británii Katarína Vargová.

V rámci svojej dvojtýždňovej rezidencie pracuje na rukopise svojej novely Severné more. Verejná prezentácia diela v štádiu „work in progress“ je naplánovaná na 26. januára 2017.  Dva dni pred tým, 24. januára sa uskutoční workshop kreatívneho písania. „Počas workshopu kreatívneho písania zameraného na vekovú kategóriu detí z druhého stupňa základných škôl sa budeme venovať krátkym literárnym formám. Hravým spôsobom sa naučíme, ako pracovať s prozaickým či poetickým textom. Porozprávame sa o tom, čo všetko môže autora inšpirovať. Dúfam, že aktivity na workshope deti budú stimulovať k ďalšej vlastnej tvorbe,“ doplnila rezidentka. Divadlo Pôtoň umelcom zabezpečuje ubytovanie, pracovné priestory a produkčné zázemie. Povinnosť rezidentov je uviesť v Bátovciach rozpracované dielo pre verejnosť a zrealizovať krátky workshop v prospech miestnych komunít.

V januári sa uskutoční aj prvá časť workshopu Impulz pre mladých manažérov kultúry, ktorá je zameraná na prípravu umeleckého projektu smerom k dotačným schémam. Účastníci budú pracovať na svojich vlastných projektoch pod dohľadom lektorov z Divadla Pôtoň. Ďalšie fázy workshopu budú zamerané na praktické riešenia projektov a účastníci budú participovať na produkcii jednotlivých aktivít kultúrneho centra na vidieku, aby si vyskúšali komunikáciu s partnermi, umelcami, ale najmä komunikáciu v tíme,“ informoval riaditeľ Divadla Pôtoň Michal Ditte, ktorý je spolu s režisérkou a projektovou manažérkou Ivetou Ditte Jurčovou lektorom workshopu Impulz; uskutoční sa od 27. do 29. januára.

Rok 2016 bol pre Divadlo Pôtoň podľa Ditteho turbulentný najmä v súvislosti s prechodom z dotačných schém Ministerstva kultúry SR k Fondu na podporu umenia. „Vďaka tomu, že sme mali možnosť prekleňovať projektami kalendárne roky 2016 a 2017, tak mnohé inscenácie a vzdelávacie projekty budú mať svoju finálnu časť v prvej polovici tohto roka,“ uzavrel Ditte.

V Divadle Pôtoň minulý rok naštartovali viacero nových aktivít ako napríklad KulturBus – kultúrnu autobusovú linku na trase Levice – Bátovce, workshopy pre mladých manažérov kultúry Impulz a uskutočnila sa tiež prípravná fáza inscenácií Vojenské meno Rama a Miracles.

Projekty Divadla Pôtoň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac informácií nájdete: www.poton.sk

Zdroj: bARSdobrýchýr