Divadelný ústav: Zomrel Oleg Dlouhý!

Divadelný ústav s hlbokým zármutkom oznamuje, že vo veku 62 rokov zomrel po krátkej a intenzívnej chorobe náš dlhoročný kolega, spolupracovník a priateľ, teatrológ OLEG DLOUHÝ (19. 12. 1951 Bratislava – 17. 5. 2014 Bratislava).

PhDr. Oleg Dlouhý absolvoval divadelnú vedu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pôsobil ako hlavný dramaturg Divadla Jonáša Záborského v Prešove, dramaturg činohry Novej scény v Bratislave, vedúci odborný referent –špecialista Ministerstva kultúry SSR, vedúci dokumentácie Národného divadelného centra v Bratislave a starší radca Ministerstva kultúry SR.

Oleg Dlouhy_foto Ctibor Bachraty

Od roku 1995 pracoval v dokumentácii Divadelného ústavu v Bratislave, kde sa v máji 2010 stal vedúcim Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie. Od roku 2006 učil na Konzervatóriu v Bratislave. Systematicky savenoval odbornej reflexii činoherných, muzikálových, operetných a alternatívnych divadiel pre denníky a odbornú tlač. Spolupracoval s amatérskym divadlom, ako metodik spolupracoval so súbormi, pôsobil v súťažných porotách amatérskych divadelných prehliadok a v rokoch 2001 – 2008 bol predsedom poradného zboru pre divadlo pri Národnom osvetovom centre. V Divadelnom ústave sa podieľal na významných výskumných projektoch, bol teatrologickým garantom pri príprave informačnej databázy o slovenskom divadle, pod jeho kuratelou vznikali publikácie Divadlo na Slovensku – ročenky profesionálneho divadla. Bol autorom viacerých dramaturgických úprav, dramatizácií, prekladov hier z češtiny, piesňových textov muzikálov. So sebe vlastným oduševnením sledoval a hodnotil predovšetkým mimobratislavské divadlá. Stál pri zrode a rozvíjal festival slovenských profesionálnych divadiel Dotyky a spojenia. Začiatkom roka 2014 odišiel do dôchodku.

Posledná rozlúčka s teatrológom a dlhoročným kolegom Olegom Dlouhým sauskutoční v piatok 23. mája o 11:45 hod. v bratislavskom Krematóriu.

Česť jeho pamiatke.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute