Divadelný ústav získal cenu za najkrajšiu knihu!

Najkrajšou knihou Slovenska za rok 2011 v kategórii Vedecká a odborná literatúra je publikácia Divadelná architektúra na Slovensku.

V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska získala ocenenie aj publikácia Divadelného ústavu Bratislava – Divadelná architektúra na Slovensku. Kniha autoriek Henriety Moravčíkovej a Viery Dlháňovej, ktorú graficky spracoval Ján Triaška, dostane cenu v kategórii Vedecká a odborná literatúra. Slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2011 sa uskutoční vo štvrtok 3. mája 2012 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Cenu za Najkrajšiu knihu Slovenska 2011 v kategórii Vedecká a odborná literatúra získala publikácia Divadelného ústavu Divadelná architektúra na Slovensku autoriek Henriety Moravčíkovej a Viery Dlháňovej, a výtvarníka Jána Triašku.

Slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2011 sa uskutoční vo štvrtok 3. mája 2012 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Pri tejto príležitosti sa uskutoční aj vernisáž výstavy Najkrajšie knihy Slovenska 2011. Tá sa koná v ten istý deň, 3. mája 2012 o 15.30 hod. v BIBIANE na Panskej ulici 41.

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2011 vyhlasuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Spoluusporiadateľmi sú Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania periodických publikácií knižného charakteru.

Publikácia Divadelná architektúra na Slovensku autoriek Henriety Moravčíkovej a Viery Dlháňovej vyšla v edícii Divadelného ústavu – Slovenské divadlo. Grafický dizajn spracoval Ján Triaška. Kniha Divadelná architektúra na Slovensku je jedinečným materiálom o divadelných priestoroch – historických aj moderných divadelných budovách a interiéroch divadiel na Slovensku.

Publikácia prostredníctvom opisu architektúry divadelných priestorov, ich historického vývoja a súčasného stavu odhaľuje skvosty slovenskej architektúry. Odkrýva tiež často neznámy umelecko-spoločenský kontext, ktorým dokazuje kultúrny rozkvet na Slovensku. Kniha predstavuje rozsiahle kultúrne dedičstvo našej krajiny späté s divadlom a bohatá obrazová príloha upriami pozornosť na architektonické hodnoty v oblasti divadelného života na Slovensku.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET