Divadelný ústav prezentuje súčasnú slovenskú divadelnú scénu v Indii.

Po úspešnej prezentácii slovenskej performing art scény v New Yorku v rámci spoločného projektu divadelných ústavov a múzeí krajín V4 PACE – Performing Arts in Central Europe sa slovenské divadelné umenie predstaví po prvýkrát na Medzinárodnom divadelnom festivale v indickej Kerale.

International Theatre Festival of Kerala patrí už od roku 2008 k jednému z najväčších festivalov v Ázii. Tento rok sa v programe na pozvanie samotného festivalu predstaví v spolupráci s Divadelným ústavom aj slovenské pohybové divadlo Debris Company s ich najnovšou inscenáciou Epic.

epic1.foto Debris company

Nezvyčajný projekt Epic sa inšpiruje východiskami brechtovského divadla, ktoré Debris Company mieša so súčasným tancom a moderným poňatím opery, gýču. Spája pôvodný text a svoj typický pohybový slovník, tvoriac tak komentár ku témam krízy a kapitalizmu.

Medzinárodný divadelný festival v Kerale organizuje Kerala Sangeetha Nataka Akademi s cieľom prezentovať súčasné indické, ako aj medzinárodné divadlo, hudbu a performing art scénu. Počas ôsmich dní (27. 1. – 3. 2.) sa okrem slovenského divadla v programe objavia aj divadlá krajín V4 – Česká republika bude reprezentovaná pantomimickým divadlom Tantehorse,  Poľsko zastupuje Studio Matejka.

epic.foto Debris company

Súčasťou bohatého programu festivalu v Kerale bude aj sympózium International Association of Theatre Critics (IATC), kde budú divadelní kritici debatovať na tému Divadelná kritika: Nové dimenzie a výzvy v 21. storočí. 

Spolupráca divadelných ústavov a múzeí krajín V4 formou projektu PACE – Performing Arts in Central Europe doteraz vyústila účasťou slovenského divadla na prehliadkach v Soule a v New Yorku. Zapojili sa doň partnerské inštitúcie krajín V4 – Divadelný ústav Praha, Divadelný ústav Bratislava, Maďarské divadelné múzeum a inštitút a Inštitút Adama Mickiewicza z Varšavy. Zámerom projektu je prezentácia divadelnej scény krajín V4 v teoretickej i praktickej rovine v celosvetovom kontexte.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute