Divadelný ústav: Prednášky o súčasnom poľskom divadle otvára Grotowski!

Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave organizuje 9. decembra 2011 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave prednášku prof. Dariusza Kosiñského z Inštitútu J. Grotowského vo Vroclave. Témou prvej prednášky z cyklu stretnutí so Súčasným poľským divadlom bude poľský režisér Jerzy Grotowski.Súčasťou večera bude projekcia záznamu inscenácie Akropolis legendárneho divadla Laboratorium v réžii Jerzyho Grotowského. Režisér Jerzy Grotowski (1933 — 1999) presadzoval vo svojej tvorbe myšlienku chudobného divadla, ktoré malo ťažiť predovšetkým z kontaktu medzi hercom a divákom. Chudobné divadlo teda spočíva v odstránení všetkého „zbytočného“ — ako napríklad rekvizít či scény – a na ponechaní len toho najnevyhnutnejšieho pre existenciu divadla – čiže herca a diváka. Prof. Dariusz Kosiñski je popredným predstaviteľom súčasnej poľskej divadelnej vedy. Prednáša na Jagellovskej univerzite a je zástupcom riaditeľa Inštitútu J. Grotowského vo Vroclave. V roku 2010 vydal monumentálnu knihu Teatra polskie. Historie.Súčasné poľské divadlo je cyklus prednášok, ktoré sa zameriavajú na významnejších poľských režisérov po roku 1950. Do konca júna 2012 chce laickej i odbornej verejnosti prostredníctvom prednášok a prezentácie obrazových materiálov priblížiť život i tvorbu takých osobností ako Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Swiniarski, Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski alebo Grzegorz Jarzyna.Projekt vznikol v spolupráci Divadelného ústavu Bratislava a Poľského inštitútu v Bratislave.Prednáška bude tlmočená do slovenského jazyka.

Vstup voľný.


Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET