Divadelný ústav na festivale Divadelná Nitra 2014!

V podvečer 27. septembra sa uskutoční komentovaný sprievod výstavou Na/Čo je scénografia v spoločnosti autora výstavy, scénografa Jozefa Cillera. Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu predstaví 30. septembra napoludnie projekt Prítomnosť divadelnej minulosti a interaktívne DVD Herodes a Herodias. Počas celého festivalu nebude chýbať ani predajný stánok kníh Divadelného ústavu.

V Nitrianskej galérii je od začiatku septembra sprístupnená výstava slovenského scénografa Jozefa Cillera s názvom Na/Čo je scénografia, ktorú pripravil Divadelný ústav. Prináša svojskú interpretáciu kľúčovej témy festivalu Divadelná Nitra – Načo umenie? Jemu vlastným, osobitým hravým princípom parafrázuje uvedenú tému, prenáša ju do kontextu priestorových súradníc a kladie si šalamúnsku otázku „Na/čo je scénografia?“. Výstava je rovnako priesečníkom bohatej scénografickej činnosti Jozefa Cillera doma a v zahraničí a návštevníci tak uvidia originálne scénické návrhy, makety a fotografie z najzaujímavejších činoherných, operných, operetných a bábkarských inscenácií zo slovenských a zahraničných javísk. V sobotu 27. septembra o 19.45 hod. sa za účasti autora výstavy uskutoční komentovaný sprievod výstavou.

V utorok 30. septembra o 12.00 hod. v Štúdiu Divadla Andreja Bagara prebehne prezentácia interaktívneho DVD Herodes a Herodias, ktoré vzniklo v rámci projektu Sprítomňovanie divadelnej minulosti. Obsahuje analýzy, dobové dokumenty a fotografie deviatich inscenácií vrcholnej Hviezdoslavovej drámy, od vzniku slovenského profesionálneho divadla po súčasnosť. Prezentácia je určená laickej i odbornej verejnosti s cieľom rozšíriť poznatky o divadelnom umení, dráme a dramatickej výchove a prezentovať množstvo archívnych a dokumentačných materiálov venovaných slovenskému profesionálnemu divadlu.

Umenie sa prispôsobuje narastajúcemu informačnému a technologickému tlaku a rovnako i životnému tempu, čoho dôsledkom je tiež zmena v obsahu, forme a prezentácii súčasného i minulého divadelného umenia. O spôsoboch uchovávania divadelnej minulosti a spracúvaní divadelnej prítomnosti budú diskutovať tvorcovia z Centra výskumu divadla Divadelného ústavu.

Počas festivalu hľadajte vo foyeri Divadla Andreja Bagara stánok kníhkupectva IC PROSPERO, v ktorom vám ponúkneme množstvo odbornej literatúry o divadle, divadelné hry, časopisy o divadle a kultúre, publikácie o umení z produkcie Divadelného ústavu a iných slovenských a českých malých a nezávislých vydavateľov.

divadelná-nitra-2014-2-450x360

Zdroj: Divadelný ústav