Destructive Beats III – The Speed Freak – rozhovor.

Nemecký producent Martin Damm oslavuje tento rok už 25. výročie svojej produkcie pod pseudonymom The Speed Freak. Rovnaký míľnik ako legendárny Thunderdome alebo samotná hardcore music.

Sme veľmi radi, že pri tejto príležitosti zavíta Speed Freak budúcu sobotu aj do bratislavského klubu FUGA na tretie pokračovanie akcie Destructive Beats. Jeden zo zakladateľov hardcore a frenchcore chystá na 25. februára niekoľko špeciálnych prekvapení vo svojom 90min. vystúpení, na ktoré sa už všetci veľmi tešíme. Pri tejto príležitosti vám prinášame exkluzívne interview s The Speed Freak. (Rozhovor za Gabber.sk viedol AndyGTP).

Martin Damm a.k.a. The Speed Freak celebrates in 2017 his 25th anniversary on the hardcore scene, same milestone as the legendary Thunderdome event and the hardcore music itself. We have the honor to host Martin’s performance at the upcoming Destructive Beats III in the FUGA music club, Bratislava. One of the hardcore & frenchcore Godfathers is preparing some special suprises for his 90min. DJ set and we are all looking forward to the night of 25th February. At this occasion, we are bringing you this exclusive interview with The Speed Freak (the Gabber.sk questions were asked by AndyGTP).

Gabber.sk: Chystáš niečo špeciálne na oslavu „trojitého“ 25. výročia Speed Freaka, Thunderdome a hardcore music?
Speed Freak: Pri príležitosti 25. výročia The Speed Freak chystám spolu s bookingovou agentúrou Concrete Agency špeciálnu ponuku pre promotérov. Môžu si ma objednať na 3 hodinový set zameraný na prierez tromi dekádami mojej produkcie. Okrem toho chcem vystupovať aj celú noc s niektorými dobrými producentmi a umelcami, s ktorými som v minulosti spolupracoval. V oblasti produkcie plánujem vydať koncom roka nový album plný špeciálnych spoluprác s mnohými známymi postavami hardcore scény. Očakávajte aj nejaké veľmi silné mená ;)

Gabber.sk: Do you have any special plans this year for the 25th anniversary of hardcore, Thunderdome and The Speed Freak?

Speed Freak: For my 25-years-thespeedfreak-anniversary we (me and Concrete Agency) are offering special sets to promoters – I can get booked for 3-hour-sets going through 3 decades of my productions. Besides that promoters can also book a whole night performance of me and certain fellow artists who I had worked with in past. Release-wise, I plan to release a collab-album at the end of the year, with special collaborations with other established artists of the hardcore-scene. Expect some big names on there ;)

Gabber.sk: Ak by si si mal vybrať aspoň 3 obľúbené skladby alebo albumy zo svojej vlastnej produkcie, ktoré by to boli?
Speed Freak
1) Album “1000 Needles”, pretože to zhmotňuje to, čomu dnes hovoríme frenchcore.
2) Skladba “Devastator”, lebo sa stala nadčasovou. Môžem to hrať kedykoľvek a ľuďom sa to stále páči.
3) Album “Breakdown” (1998) vydaný pod pseudonymom Biochip C (dostupný na https://refusion.bandcamp.com). Nejde o hardcoreový album, avšak patrí k mojej obľúbenej produkcii a obsahuje veľa prvkov a technických trikov, ktoré sa neskôr stali tak charakteristické pre môj hlavný pseudonym The Speed Freak.

Gabber.sk: If you had to choose at least 3 favourite tracks or albums from your own production, which would you select?
Speed Freak
1) “1000 Needles” album, because it represents the beginnings of what is called frenchcore nowadays.
2) “Devastator”, because it has become a timeless track. I can still play it nowadays and people still love it.
3) “Breakdown” (1998), album by Biochip C. (available on refusion.bandcamp.com). It is not a hardcore-album, but my favourite own production, and it has lots of elements and technical tricks which became later the signature-sound of The Speed Freak.

Gabber.sk: Počúvaš aj nejakú inú hudbu okrem širšieho spektra hardcore a jeho subžánrov?
Speed Freak: Počúvam množstvo hudobných žánrov, najmä elektronickú hudbu 90. rokov, tanečnú hudbu 80. rokov (lebo som bol v tej dobe teenager a 80. roky boli v hudbe priekopnícke. Všetko bolo možné …), nejakú klasickú hudbu, a množstvo soundtrackov (milujem ako hudba dokáže navodiť vo filme nejakú atmosféru). Koniec koncov, mám hudbu rád ako celok, nielen konkrétny štýl.

Gabber.skDo you listen to any other music genre(s) than the wider hardcore music subgenres?
Speed Freak: I listen to a lot of different music, especially 90s electronica, 80s dance-music (because I was a teenager back at that time and in the 80s there was a great pioneer-spirit in music. Everything was possible…), some classic music, a lot of soundtracks (because I like how music helps setting a mood for a movie) and more. In the end, I love music in general, not limited to a certain style.

Gabber.sk: Ktorých hardcore producentov a hudobné vydavateľstvá najviac rešpektuješ, ktorí sú tvoji najobľúbenejší alebo s ktorými sa ti najlepšie spolupracovalo?
Speed Freak: Rešpektujem predovšetkým producentov, ktorí idú svojou vlastnou cestou, bez ohľadu na hudobný štýl. Mám naozaj rád DJ Producer, takisto aj Hellfish, Radium, DJ Mutante a pár ďalších.

Gabber.skWhich producers or labels from hardcore music do you respect the most, who / which is your favourite one or which cooperation did you enjoy the most?
Speed FreakI respect those producers who “do their own thing”, regardless of style. I really like what DJ Producer does, as well as Hellfish, Radium, DJ Mutante and a few more.

Gabber.sk: Spomenieš si na nejaké nezabudnuteľné akcie, párty alebo festivaly, kde si vystupoval a dôvod, prečo vyčnievajú nad všetky ostatné?
Speed Freak: Na každej akcii, party či festivale dám do svojho vystúpenia všetko. Ak cítim, že publikum má otvorenú myseľ, veľmi ma to pri sete inšpiruje. Zažil som niekoľko nezabudnuteľných akcií, ako príklad uvediem aspoň Blitzkrieg v roku 1995 v kalifornskej púšti (fantastické prostredie) a malé klubové akcie v Japonsku (publikum je úplne odlišné, avšak mimoriadne otvorené).

Gabber.skTry to think about few memorable parties, events or festivals you performed at and tell us why did you like them.
Speed Freak: I give my best at every booking/party/festival – when I feel that the audience is open-minded, I get inspired for my set. There have been a few memorable parties, for example Blitzkrieg in 1995 in the desert of California (fantastic for its great setting), the small parties I played at in Japan (because the audience is different there, but very open-minded) and some more.

Gabber.sk: Čo ťa fascinuje práve na hardcore music?
Speed Freak: Vždy som mal rád rýchlu hudbu, takže je prirodzené, že som skončil na hardcore scéne. Mám rád surovú, brutálnu hudbu, a keď sa môžem hrať s poslucháčovými zmyslami. 

Gabber.skWhat makes you so passionate about hardcore music?
Speed FreakI have always liked fast music, so it is natural that I ended up in the hardcore-scene. I like music to be raw, brutal and at the same time playing with the listener´s brain. 

Gabber.sk: Máš nejaké vtipné alebo úplne bláznivé historky zo svojej bohatej DJ-skej a producentskej kariéry, ktoré môžeš, samozrejme, zverejniť? :)
Speed Freak: Myslím, že väčšina tých historiek by sa nemala zdieľať nikde, ale mám naozaj množstvo rôznorodých zážitkov z mojej dlhej DJ-skej kariéry. Uvediem aspoň zopár: jeden francúzsky promotér mi chcel raz zaplatiť za vystúpenie hašišom, na akcii v Rotterdame som zas spadol počas vystúpenia z pódia, no a v USA som sa raz vonku zabával s naozajstnými gangstermi …

Gabber.skAny „fun fact“ or completely crazy story that you can think of your rich DJ & Producer life (and can be shared J )?
Speed FreakI guess most of those stories should not be shared here ;), but there have been a lot of “different” experiences I made while DJ-ing. For example one French promoter wanted to pay my fee in hashish, or a booking in Rotterdam where I fell from the stage, or some real gangsters I was hanging out with in the US …

Gabber.sk: Tešíš sa už na svoje vystúpenie na Slovensku? Máš nejaký špeciálny odkaz pre slovenských hardcore fanatikov a ich priateľov zo susedných krajín?
Speed Freak: Naozaj sa veľmi teším na hranie na Slovensku. Očakávam po hudobnej stránke veľmi otvorené publikum a verím, že spolu zažijeme perfektnú akciu :). Chystám sa zahrať niekoľko úplne nových skladieb práve na tejto party …

Gabber.skAre you looking forward to your performance in Slovakia? Any special greetings to the Slovakian hardcore freaks and our friends from neighbouring countries?
Speed Freak: I am really looking forward to playing in Slovakia. I expect an open-minded crowd and hope that me and the Slovakian hardcore-freaks will have a great night together :). There are quite a few new tracks that I will play for the first time there…

Gabber.sk: Vďaka za tvoj čas a vidíme sa už čoskoro v bratislavskom hudobnom klube FUGA!
Speed Freak: Ďakujem, že ste ma do Bratislavy zavolali! Neviem sa dočkať, aká je u vás scéna :).

Gabber.skThanks for your time and see you soon in FUGA Music Club, Bratislava!
Speed Freak:Thank you for bringing me over to Bratislava! I cannot wait to see what is your scene like :).

Zdroj: Gabber.sk