Departure: Fast Food Orchestra a Dub Artillery!

Druhý díl koncertního projektu DEPARTURE, v jehož rámci renomované kapely a muzikanti představují své ménì známé, ale za to pořádnì talentované kolegy, probìhne v pražském klubu ROXY ve středu 29. února. Po Danu Bártovi & Illustratosphere, kteří si na prvním díl DEPARTURE pozvali pop-jazzmany Lanugo, se tentokrát mùžeme tìšit ještì na o fous divočejší večírek.

Role „uvadìčù“ do hudebních výšin se totiž tentokrát ujal našláplý ska-reggae ansámbl Fast Food Orhestra, který si pozval dub-reggae dìlostřelce Dub Artillery. V ROXY tak 29. února čekejte zajímavý dvojkoncert plný houpavých rytmù, které nenechají nikoho v klidu.

Dub Artillery
Osmičlenná úderka Fast Food Orchestra, která se zformovala v letech 1994-96 a od roku 1998 si svými energií nabitými koncerty aktivnì buduje povìst jedné z nejlepších ska-reggae kapel od Aše až po Jablùnkov, odjakživa boduje nejen muzikantským umem ale také svou otevřeností sympatickým nadhledem.

Dokazuje to ostatnì i jejich postoj k samotnému Departure, který shrnul saxofonista Jakub Sulzenko aka Susha: „Nápad je to bezpochyby vynikající, ostatnì proto jsme se rozhodli projektu zúčastnit. Jen se trochu bojíme, že by mohl narazit na stísnìné mantinely české hudební scény. Abychom přiznali barvu, když jsme byli ohlednì projektu poprvé osloveni, mysleli jsme si, že budeme vystupovat v roli oné mediálnì neprovařené kapely, a že nás třeba Chinaski konečnì vynesou do výšin hudebního showbusinessu. Žánrová hudba má u nás zkrátka málo posluchačù a to i díky ještì menšímu mediálnímu zájmu. Každý projekt, který se tento stav snaží zmìnit, je nám sympatický,“ Není se tedy čemu divit, že výbìr Fast Foodù padl zrovna na sedmičlennou jednotku Dub Artillery, jejíž atmosférické dub-reggae patří na domácí scénì k tomu nejlepšímu jak po stránce řemeslné, tak po té hudebnì-umìlecké.

Fast Food Orchestra

„Snažili jsme se vybrat žánrovì spříznìnou kapelu, která i přes velkou snahu a kvalitní výsledky nemá dle našeho názoru tolik pozornosti, kolik by si zasloužila. Právì Dub Artillery tato kritéria splnili,“ komentuje Jakub Sulzenko výbìr kapely, jež se prezentuje výstižným mottem „Dub Artillery – Sweet Machinery – Art Distillery“. Rytmus, na který se bude v ROXY 29. února mašírovat je tedy jasný. Jasné je i to, že tìkavé látky, které vzejdou z koncertní destilace obou souborù, budou až opojnì nakažlivé. Nicménì to, zdali se obì kapely objeví na pódiu také společnì nebo vymyslí nìjaké jiné překvapeni, zùstává v tuto chvíli tajemstvím. „Zatím nic konkrétního v plánu nemáme, ale vzhledem k tomu, že si náš společný koncert v ROXY s Dub Artillery hodláme užít, nìco nás snad ještì napadne,“ uzavírá mnohoslibnì Susha.

Klub bude otevřen od 19:00. Vstupenky koupíte v předprodeji sítí Ticketpro, Ticketportal a Ticketsream za 120 czk + poplatky, na místì budou stát 180,- Kč. V dalších dílech projektu Departure se mùžete v ROXY tìšit 28. 3. na Milana Caise (Tata Bojs) společnì se slovenskými Longital, 11. 4. na WWW + Ink Midget & Pjoni (SK) a 9. 5. na DeFuckTo, jejichž host vzejde z konkurzu na Facebookovém profilu kapely.

Departure

Zdroj: Roxy
Publikoval: Redakcia GREGI.NET