Deň otvorených dverí Divadelného ústavu!

Deň otvorených dverí Divadelného ústavu sa koná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Pozývame vás na Deň otvorených dverí Divadelného ústavu, ktorý sa uskutoční v piatok 14. septembra. Podujatie je už tradične súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
V čase od 10.00 do 14.00 hod. na návštevníkov čakajú okrem iného portrétne výstavy, výstavy scénografie či kostýmových návrhov, teoretické prednášky, video ukážky záznamov z inscenácií, ale aj naši odborní pracovníci, ktorí ich prevedú jednotlivými oddeleniami.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2012
Deň otvorených dverí Divadelného  ústavu
14. 9. 2012
10.00 až 14.00 hod.

V rámci Dňa otvorených dverí Divadelného ústavu bude po celý deň verejnosti
k dispozícii špecializovaná Knižnica Divadelného ústavu i Študovňa Divadelného ústavu. Odborní pracovníci Divadelného ústavu poskytnú návštevníkom priebežné informácie.

Vo foyeri Štúdia 12 a v priestoroch Divadelného ústavu  budú inštalované plošné výstavy – portrétne výstavy, výstavy  scénografie či  kostýmových návrhov), ktoré korešpondujú s témou podujatia a zameriavajú sa na staršie obdobie dejín slovenského profesionálneho divadla.

V Štúdiu 12 budú nainštalované rekonštruované makety významných slovenských scénografov od Ľudovíta Hradského a Jána Ladvenicu až po Ladislava Vychodila. V priestore Štúdia 12 a v Informačnom centre PROSPERO sa budú na monitore premietať ukážky  z najstarších záznamov inscenácií či profilov osobností.

Divadelný ústav tiež pripravuje blok popularizačných prednášok, ktoré bližšie predstavia zbierky divadelnej scénografie, divadelnej dokumentácie, audiovizuálnych záznamov a Verejný špecializovaný archív. Po prednáškach sme pre návštevníkov pripravili výkladové sprievody dokumentačnými pracoviskami so zameraním na sprístupnenie  inscenačných a osobných obálok a tematických hesiel.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute