Decembrový kødek hovorí o vysokých školách!

Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s časopisom kød – konkrétne ø divadle a Slovenským rozhlasom pripravili na utorok 6. decembra ďalšie pokračovanie diskusie pod názvom kødek. Tentoraz sa budeme v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí v Bratislave s pozvanými hosťami zhovárať o vysokých školách zameraných na divadelné umenie. Večerom bude sprevádzať spisovateľka Jana Beňová. 


Večerné debaty na divadelné témy sa uskutočňujú už viac ako rok každý druhý mesiac v priestore Štúdia 12. Ich iniciátorom je časopisom kød – konkrétne ø divadle, jediný mesačník o divadle na Slovensku. Kodek


Cieľom kødeku je pokračovať v tradícii pravidelných divadelných diskusií odborníkov na zaujímavé témy, podporiť konfrontáciu ich názorov a priblížiť tak špecifiká divadelného umenia, života a problémov divadelníkov verejnosti.


Skrátený prepis z diskusie uverejňuje pravidelne na svojich stránkach časopis kød. Slovenský rozhlas vyhotovuje jej zvukový záznam, ktorý si poslucháči môžu vypočuť na jeho frekvenciách.


Decembrové vydanie diskusie kødek

Téma: Divadelné vzdelávanie (vysoké školy)

Hostia: Dagmar Inštitorisová, pedagogička v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre

Svetlana Waradzinová, vedúca subkatedry divadelného manažmentu na VŠMU v Bratislave

Matúš Oľha, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici

Moderátorka: spisovateľka Jana Beňová 

Termín: 6. december o 19.00 hod., Štúdio 12, Jakubovo nám. 12, Bratislava

Vstup je voľný, srdečne Vás pozývame! 


Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute

Publikoval: Redakcia GREGI.NET