Colours of Ostrava 2012: Björk doplnia Bobby McFerrin a Animal Collective!

Islandskou zpìvačku Björk doplní na letošním ročníku festivalu Colours of Ostrava další dvì velké hvìzdy současné svìtové hudby – fenomenální zpìvák Bobby McFerrin a přední skupina americké nezávislé scény Animal Collective.


„U Bobbyho McFerrina, který je sice v České republice častým hostem, pùjde o vùbec první open-air vystoupení. V rámci nového programu si s sebou navíc přiveze hosty – vokální trio WeBe3,“ uvádí Zlata Holušová, ředitelka festivalu. Bobby McFerrin je díky svému hlasu považovaný témìř za přírodní úkaz. Jde o jednoho z nejvìtších vokálních inovátorù a improvizátorù všech dob s ohromující hlasovou technikou. „Při jeho naprosté nenapodobitelnosti, nadčasovosti a v tom, co dokáže, zùstává vlastnì podružné, že desetkrát získal cenu Grammy, prodal miliony desek a složil a nazpíval nakažlivý hit Don’t Worry, Be Happy,“ říká Zlata Holušová. Vládne rozsahem čtyř oktáv, vystačí si pouze s hlasem a specificky roztančeným tìlem, které používá jako bicí i k modulaci vokálu. Umí nahradit celou kapelu, vzbudit zdání vícehlasù, zpívat nástrojové party Vivaldiho skladeb a přitom dirigovat orchestr.

Bobby McFerrin

Na koncertech s odvážnou sázkou na nejistotu a otevřeným srdcem vtahuje lidi do hry, zbavuje je předsudkù z vlastní nedokonalosti a představuje jim svùj neobyčejný hudební dùm tím nejpřirozenìjším zpùsobem: pozve je dovnitř na návštìvu Animal Collective představují postmoderní hudební eklektiky s úžasným darem nepředvídatelnosti. „Spontánnì přes sebe vrství podnìty z experimentálního rocku, psychedelie, tradičního folku, avantgardního popu, minimalismu nebo spirituálního afrického tranzu,“ líčí Zlata Holušová. Ne nadarmo mezi své nejsilnìjší počáteční inspirace řadí také okouzlení z Kubrickova horroru Osvícení (The Shining) s úryvky skladeb Bély Bartóka nebo Krzysztofa Pendereckeho. Čtveřice schovaná pod přezdívkami Avey Tare (Dave Portner), Deakin (Josh Dibb), Panda Bear (Noah Lennox) a Geologist (Brian Weitz) se nepovažuje za bìžnou skupinu, ale za volný, svobodnì se rozhodující kolektiv. A pokud nám jejich hudba má nìco evokovat, tak prý animistický extatický rituál, proto zvířecí název zdùraznìný v počátcích nošením bizarních masek. Za své zatím poslední album Merriweather Post Pavillion byli nominováni na Grammy.

Animal Collective

K dalším novì potvrzeným kapelám, které doplní Björk, The Flamig Lips nebo Parov Stelar Band, patří malijští Tamikrest, kteří přivezou pouštní hudbu kočovných Tuaregù, geniální libanonský trumpetista Ibrahim Maalouf nebo Euzen, dánská kapela zpìvačky Maria Franz, kterou znají diváci Colours z kapely Valravn.

11. ročník Colours of Ostava se uskuteční od 12. do 15. července 2012 v novém a unikátním prostřední Dolní oblasti Vítkovice. K dalším potvrzeným kapelám patří například společný projekt Kronos Quartet, Kimmo Pohjonena a Samuli Kosminena nebo britští Portico Quartet. Čtyřdenní vstupenky jsou k dostání v síti Ticketpro, v e-shopu na www.colours.cz a v kamenné prodejnì Oriental v Ostravì. Současná cena 1.390 Kč platí pro dalších 5.000 ks nebo nejdéle do 31. ledna 2012. Festival nabídne příští rok bìhem čtyř dní na 10 scénách přes 150 kapel, DJs, filmù, diskusí, workshopù či divadel včetnì nejvìtších hvìzd svìtové hudby.

Více informací na www.colours.cz nebo https://www.facebook.com/colours.of.ostrava. Generální partner: Česká spořitelna. Za podpory statutárního mìsta Ostrava. Hlavní partneři: ArcelorMittal Ostrava, OKD, Vítkovice – Machinery Group, Skupina ČEZ.

Bobby McFerrin se narodil v roce 1950 v New Yorku v hudební rodinì. Otec byl prvním afroamerickým zpìvákem Metropolitní opery a matka učitelka zpìvu. Studoval klasiku, hrál na klarinet a klavír. „Vždycky jsem mìl ale nepříjemné tušení, že klavírista ze mì nebude, podvìdomì jsem cítil, že mì to táhne k jazzovému zpìvu.“ Dostal se k nìmu až v sedmadvaceti letech ve skupinì Astral Project a u jazzového hlasového eskamotéra Jona Hendrickse. Ke spolupráci ho pak přizvali Wayne Shorter a Wynton Marsalis, tedy jazzová extratřída. Za zlom ale považuje rok 1984, kdy navštívil improvizační klavírní koncert Keitha Jarretta. „Okamžitì jsem vìdìl, že tohle je přesnì to, co bych chtìl do budoucna dìlat a rozhodl se tímhle zpùsobem natočit album.“ Jmenovalo se The Voices: jako první jazzový zpìvák použil pouze svùj hlas a vzdal se jakéhokoliv doprovodu. Po vydání Simple Pleasures, obsahující svìtové hitparády ovládající skladbu Don’t Worry, Be Happy, se pustil do studia klasické kompozice a dirigování u Leonarda Bernsteina a Seiji Ozawa a v roce 1994 byl jmenován umìleckým ředitelem St. Paul Chamber Orchestra. S newyorskou, chicagskou nebo vídeňskou filharmonii dirigoval skladby Bacha, Beethovena nebo Mozarta. Zpíval s Chickem Coreou, Herbie Hancockem, houslistou Yo-Yo Ma a natáčel reklamy i hudbu k filmùm. Tìžištì jeho práce ale spočívalo v sólových koncertech. „Když jsem začínal, lidé nechtìli uvìřit, že budu zpívat bez kapely a doprovodu. Na začátku jsem nevìdì, co mì čeká, kromì skutečnosti, že na jevišti budu úplnì sám.“ Ve svých skladbách se Bobby McFerrin nechává bezpříkladnì inspirovat celou škálou svìtových vokálních a hudebních vlivù: jazzem, klasikou, gospelem, rockem, Afrikou i arabskými muezíny. Zpívá v mnoha jazycích a to i v tìch nejménì pravdìpodobných: čínské mandarínštinì nebo hebrejštinì. https://bobbymcferrin.com, https://www.myspace.com/officialbobbymcferrin

Animal Collective (US) – nástroje u Animal Collective nerozeznáme od samplù, na jejichž originalitu mají snad patent. Elektronika jim zní, jakoby se nejednalo o elektroniku, ale o zvuky abstraktní zvukové svatynì. Čtveřici pocházející pùvodnì z amerického mìsta Baltimore do ní koncem 90. let zavedla možnost, že si v ní s maniakálnì uřvanými vokály, kytarami, klavírem, bicími, syntezátory a analogovými efekty mùže při skládání „weird písniček“ dìlat, co se jí zachce zpùsobem „udìlej si sám“. Tehdy byli Animal Collective řazeni mezi freak folkaře: Joannu Newson, Devendru Banharta nebo CocoRosie. Jedno jestli dohromady, ve dvou či ve třech, vždy pod hlavičkou Animal Collective odesílali od roku 2000 z New Yorku alba, za nìž je brzy milovali kritici a fanoušci po celém svìtì, respektující zvukové bohémství, z nìhož se nikdy nevytrácí melodie jako nepostradatelná osa jinak stylovì nespoutaných skladeb. Je příznačné, že k hudbì dosadili Animal Collective fantaskní, do obrazového surrealismu rozmáchlé videoklipy od Abby Portner (sestra Avey Tareho) a amerického videoartisty Dannyho Pereze. Ten se skupinou bìhem čtyř let natočil padesátiminutový film (vizuální album) Animal Collective: ODDSAC představený předloni na filmovém festivale Sundance, ale také na MFF v Karlových Varech. „Hravé, dìsivé, halucinogenní, ale nesmírnì intenzivní propojení hudby a obrazu,“ napsali v jedné z recenzí. Videoartová vizualizace je rovnìž nedílnou součástí koncertù Animal Collective. I na nich se skupina vymezuje bìžnostem: namísto známých skladeb převážnì hraje ty čerstvì vznikající, pozdìji zanesené na desky. Nesmírnì úspìšným albem Sung Tongs zakončila skupina v roce 2004 éru „freak folkového tripu u táboráku“, zatímco se Strawberry Jam o tři roky nasadila zbìsilé elektronické tempo, kterého se odhodláni vejít do co nejpřímìjšího styku s tribálními rytmy drží i na dosud poslední desce Merriweather Post Pavillion vyhlášené v mnoha anketách za nahrávku roku 2009 a která zároveň byla nominována na Grammy. Na letošní leden oznámili Animal Collective natáčení nového alba a protože se k tomu kompletnì sešli v lesích rodného Baltimore, dočkáme si určitì nìjakého překvapení. https://animalcollective.org, https://www.myspace.com/animalcollective

Zdroj: ArtsMarketing.CZ
Publikoval: Redakcia GREGI.NET