Collegium Marianum vydáva objavný album Cachua Serranita

Renomovaný súbor Collegium Marianum, ktorý tento rok oslávi 25 rokov od svojho založenia, sa intenzívne venuje hudbe 17. a 18. storočia so zameraním na českých a v strednej Európe pôsobiacich autorov. Pred 15timi rokmi zahájilo Collegium Marianum úspešnú spoluprácu s hudobným vydavateľstvom Supraphon, ktoré vydalo už osem ich nahrávok, a to nielen v rámci pozoruhodnej série Hudba Prahy 18. storočia.

V piatok 25. februára pribudne album deviaty, ktorý dostal tajomný názov: Cachua Serranita. Prináša diela českého skladateľa Josefa Brentnera, talianskeho jezuitu Domenica Zipoliho či švajčiarskeho misionára Martina Schmida, ktoré sa rozozneli pred mnohými storočiami v indiánskych komunitách uprostred džungle a v horách. Ich diela sa miešali s tradičnou hudbou, rovnako ako sa kečua, jazyk miestnych obyvateľov, miešal so španielčinou.

Umelecká vedúca Collegia Marianum Jana Semerádová k novému albumu Cachua Serranita uvádza: „K spojeniu dvoch od seba tak vzdialených kútov sveta ma priviedol nielen pomyselný lodný kufor, v ktorom sa do Južnej Ameriky dostávali partitúry barokových majstrov, medzi nimi i obľúbeného Brentnera, ale predovšetkým vášeň pre ľudovú hudbu a objavovanie ‚naozaj barbarskej krásy‘, ako sa Telemann vyjadril o hanáckych piesňach a tancoch. Rovnako boli európski misionári uchvátení muzikalitou pôvodných obyvateľov dnešnej Bolívie a Peru.“

Collegium Marianum vydáva svoj nový album Cachua Serranita v Supraphone na CD i digitálne už v piatok 25. februára 2022.

MULTILINK: https://www.supraphonline.cz/album/671524-cachua-serranita/cd

Collegium Marianum:
Jana Semerádová – flauty, umelecká vedúca
Vojtěch Semerád – barokové husle a viola, perkusie, spev
Jiří Sycha – barokové husle, charango, spev
Marcel Comendant – cimbal, perkusie
Ján Prievozník – G violon

Album Cachua Serranita obsahuje skladby: Hanaq pachap cussicuinin (hymnus k Panne Márii, Lima 1631), Taye jueves Santo (Santa Cruz de la Sierra, 18. storočie), Cachua serranita (Codex Martínez Companón, Peru, 18. stor.). Kristian Gottfried Hirschmentzel (1638–1703) – Moravica, Bohemicus saltus. Anonym – Aria Hannaco. Georg Philipp Telemann (1681–1767) – Hanaquoise, Hanasky. Jan Josef Ignác Brentner (1689–1742) – Concerto da camera in F, Bourrée & Capriccio z Concerta in g. Domenico Zipoli (1688–1726) –Zuipaqui / Ad Mariam. Martin Schmid (1694–1772) – Pastoreta Ychepe flauta. Tri peruánske ľudové piesne. Šla panenka smutně (Zborník hanáckych tancov pre klavichord, cca 1700). České a moravské ľudové nápevy

Zdroj: TS