City Kids- Svet našimi očami.

Svet očami našej budúcnosti – šikana, životný štýl, sociálne siete a priateľstvá. Občianske združenie City Kids v Bratislave sa venuje deťom a mládeži. Prichádza s jedinečným projektom prostredníctvom ktorého chce upozorniť na témy rezonujúce v životoch dnešných detí a mládeže.

Šikana, životný štýl, sociálne siete a priateľstvá predstavujú reálny svet, s ktorým sa dnešné deti a mládež stretávajú v ich každodennom živote. Naše deti sa priamo, alebo nepriamo stretávajú so situáciami, ktoré sú spojené so šikanou v reálnom živote, ale i vo virtuálnom svete. Riešia, či to, čo majú oblečené na sebe je „IN“ alebo „OUT“ a už pri obliekaní zažívajú stres, ktorý majú z toho, či sa budú páčiť svojim kamarátom, alebo ich vysmejú. Samostatnou témou sú sociálne siete a virtuálne priateľstvá. Tieto sú za štandardných okolností pre deti a mládež prínosom, ale veľmi rýchlo sa dokážu zvrhnúť do niečoho veľmi nepekného, ako napríklad kyberšikana, ktorej následky môžu byť až tragické.

A práve preto, že tieto témy sú také vážne občianske združenie CITY KIDS v Bratislave sa rozhodlo vypočuť hlas rodičov detí a mládeže, ktorí sa zapojili do verejnej diskusie na sociálnej sieti. Na základe získaných poznatkov bolo iniciátorom verejnej diskusie zrejmé, že musia urobiť niečo pre to, aby upozornili širokú verejnosť na podstatné nástrahy v živote detí a mládeže v dnešnej spoločnosti, keď dokonalý štýl je mierkou úspechu a popularity.

„Na základe diskusného fóra na sociálnej sieti, do ktorého sa zapojili rodičia detí a teenagerov navštevujúcich voľnočasové aktivity organizované našim občianskym združením, sme sa rozhodli vytvoriť projekt reflektujúci nástrahy v skutočnom a najmä vo virtuálnom svete internetu a sociálnych sietí“, upresnila pohnútky vzniku projektu Martina Vrbová zakladateľka o.z. City Kids.

Pilotný projekt „SVET NAŠIMI OČAMI“ ( Svet očami teenagerov) je určený deťom a mládeži so zreteľom na online prostredie. Samotný projekt je aktívne podporovaný Magistrátom hlavného mesta Bratislavy a predstaviteľmi mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. Projekt bude realizovaný v prvej fáze pre žiakov ZŠ Hargašova, a následne pre žiakov ZŠ Dubová. Po vyhodnotení týchto pilotných častí projektu organizátori plánujú projekt rozšíriť aj na ďalšie základné školy v bratislavskom kraji. „Rozšírenie tejto aktivity aj na ďalšie školy však bude vyžadovať aj získanie finančnej podpory. Veríme, že sa nám podarí získať dostatok financií, aby sme boli schopní projekt rozšíriť aj do ďalších regiónov Slovenska“, dodáva Martina Vrbová.

Cieľom projektu je osloviť cieľovú skupinu, ktorou sú deti a mládež od 6 do 15 rokov prostredníctvom rozhovorov a prednášok v ich prirodzenom prostredí, v ktorom trávia svoj čas a priblížiť nástrahy online sveta, otvoriť tému online výchovy detí a mládeže a poskytnúť návod, ako vedieť predísť šikane v online svete aj na základe vhodne vybraných a zverejňovaných fotografií, ktoré je možné, ak sú uverejňované bez rozmyslu, veľmi ľahko zneužiť, či už rovesníkmi alebo neznámymi osobami.

Jedným z komunikačných kanálov budú aj sociálne siete – prostredie, ktoré je síce rizikom, ale v našom ponímaní môžu byť prospešným zdrojom informácií.

Jednotlivé témy budú spracované a predostreté deťom a mládeži aj prostredníctvom ďalších komunikačných kanálov akými sú Instagram, či video kanál YouTube, kde budeme komunikovať príbehy a skúsenosti ľudí, ktorí sa s problémami so šikanou, životného štýlu, sociálnymi sieťami a s priateľstvami stretli a úspešne ich zvládli. K tomu sprostredkujeme rozhovory s odborníkmi, ktorí pomôžu tieto náročné témy zvládať deťom aj mládeži. Súčasťou projektu sa stanú učitelia, psychológovia, policajti ale najmä konkrétni ľudia, ktorých napríklad šikana zasiahla a museli sa s ňou vyrovnávať. Prostredníctvom zábavno-edukačných videí sa verejnosť bude mať možnosť zoznámiť so spôsobmi, akými sa mládež môže chrániť proti kyberšikane, akým spôsobom vyhodnocovať podsúvané informácie a vedieť posúdiť či ide o falošnú informáciu (hoax), alebo ide o pravdu. Videá sa budú venovať aj téme zneužívaniu osobných informácií a najmä osobných – intímnych fotografií na sociálnych sieťach a virtuálnom prostredí internetu. V neposlednom rade sa videá zamerajú aj na virtuálne priateľstvá a nástrahy „nevhodne“ spoločensky zvoleného životného štýlu, ktorý rovnako býva príčinou šikany a neprimeraného správania okolia.

Úvodom do projektu, ktorý si kladie za cieľ upútať a rozpútať diskusiu je video, k skladbe „Vedieť dávať“ vytvorené samotnými deťmi navštevujúcimi krúžky o.z. City Kids. Video je dostupné na linku: https://bit.ly/citykidsbratislava

Skladba je zameraná na štyri nosné témy projektu Svet našimi očami, ktorými sú šikana, životný štýl, sociálne siete a priateľstvo. Autorom piesne je Tomy Kotty a naspievali ju mládežníci z o.z. City Kids Eva Vrbová, David Vrba, Dalia Daaj, Daniel Frkala a Daniela Valentová v nahrávacom štúdiu Grizzly pod taktovkou producenta Hoodini a DJ Fancy.  

„Pieseň sme sa snažili spracovať tak, aby mala nádych ľudskosti a reálnosti a jej odkaz bol hneď na prvé počutie zrozumiteľný pre naše deti a mládež, ktorej je určená,“ spresňuje DJ Fancy.

City Kids je občianske združenie so sídlom v Záhorskej Bystrici. Významnou mierou sa  zameriava na športové aktivity a vzdelávanie detí od útleho veku až po mládež. Snahou o.z. je aktívne využitie voľného času prostredníctvom zmysluplných a obohacujúcich aktivít. Nadšenci zastrešujúce jednotlivé aktivity budujú okolo o.z. sociálnu komunitu a snažia sa nasmerovať deti a dorast smerom k zdravému a rozumnému životnému štýlu, ktorý ich obohatí a bude prospešný pre ich budúci rozvoj. Prínosom pre rozvoj občianskeho združenia je úzka spolupráca so Základnou a materskou školou Hargašova a s mestskou časťou Záhorská Bystrica.

Aktuálne informácie o živote a projektoch o.z. City Kids nájdte na sociálnych sieťach a Facebook:  https://www.facebook.com/citykidsbratislava, Instagram: https://www.instagram.com/citykidsbratislava/  a webe https://www.citykids.sk/.

Zdroj: TS